↑ Tillbaka till Verksamhet

Skriv ut detta Sida

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på hemsidan.

Aktuellt medlemsblad: Informationsblad nr 2 2017

 

Torsdag 20/4    Anmälan öppnar kl. 10.00

Tisdag 25/4        Visning: Kostym kontra mode

Torsdag 27/4      Visning: Kostym kontra mode

Tisdag 2/5          Visning: Julius hus

Tisdag 9/5         Visning: Julius hus

Onsdag 17/5      Föredrag: John och Ulla Kandell

Tisdag 23/5        Vandring: Från P-O Hallman till Gert Wingårdh

Onsdag 24/5      Vandring: Från P-O Hallman till Gert Wingårdh

Onsdag 31/5      Vandring: Kvinnliga rum i Södra Ängby

Onsdag 7/6        Vandring: Göta landsväg

 

Tack för att du meddelar återbud då det oftast finns reservlistor till fullsatta medlemsprogram.
OBS! Avbokningar inkomna senare än fem arbetsdagar innan avsett program återbetalas ej eller kan debiteras i efterhand.

Vänligen kom i tid! Var på plats 10 minuter innan ett program börjar.

 

Inbetalningen av deltagaravgiften
Deltagaravgiften betalas in till Samfundet S:t Eriks plusgiro 15 70 57-1 eller bankgiro 820-1550.
Märk betalningen med programmets datum för att underlätta hanteringen.
Inbetalning avses endast för de program där plats bekräftats. Står du på reservplats betalas deltagaravgiften först när du fått bekräftat från kansliet att plats erhållits.

 

Hänt & Tänkt

Hänt & tänkt april 2017

Hänt & tänkt januari 2017

Hänt & tänkt oktober 2016

Hänt & tänkt augusti 2016

 

Syftet med programverksamheten

Syftet med samfundets programverksamhet är att leva upp till föreningens uppgifter, enligt stadgarna

  • att sprida kännedom om Stockholms historia.
  • att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken.
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling

 

Genom programverksamheten ges medlemmarna tillfälle

  • att ta del av aktuella tankar och planer för Stockholms utveckling
  • att besöka för allmänheten stängda byggnader och miljöer och miljöer som inte är så kända för den stora allmänheten
  • att träffas och sinsemellan och med expertis diskutera olika frågeställningar

 

Förekommande programaktiviteter

Anmälan för deltagande i olika aktiviteter och visningar sker till kansliet per telefon eller via mail. De som kan beredas plats betalar i förekommande fall deltagaravgiften till kansliet före aktivitetens genomförande. Kalendarium för de olika programmen och aktiviteterna finns i medlemsbladet och på hemsidan.

Stadsbyggnadsseminarier
Öppna seminarier kring aktuella stadsbyggnadsfrågor hålls en till två gånger per år. Till dessa bjuds allmänhet, tjänstemän, press och opinionsbildare in i syftet att debattera och bilda opinion i aktuella stadsbyggnadsfrågor.

Visningar
Guidade visningar av kulturhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressanta byggnader ingår i programverksamheten. I många fall visas rum som är inte är tillgängliga för allmänheten. Studiebesöken är endast avsedda för medlemmar. Deltagarantalet är ofta av utrymmesskäl begränsat till mellan 10 och 25 personer.

Stadsvandringar
Stadsvandringar med ciceron genomförs i områden där förändringar är aktuella och/eller är intressanta ur ett historiskt, arkitektoniskt- och stadsplanemässigt perspektiv. Normalt kan mellan 40 och 60 personer delta vid varje tillfälle.

 Föreläsningar
Ämnen för föreläsningarna kan vara aktuella planer för Stockholms utveckling och nya forskningsrön i anslutning till intressanta byggnader och miljöer samt etnologiska och kulturella företeelser i Stockholm.

Buss- eller båtutflykter
Buss- eller båtutflykter genomförs t ex för att studera ett speciellt tema eller företeelse som kräver besök på flera platser. I regel genomförs buss- eller båtutflykter i Samfundets egen regi med initierad ciceron.  Normalt kan ca 45 personer delta i en bussutflykt och ca 75 personer i båtutflykterna.

Utflykterna är i första hand avsedda för medlemmar, men i vissa fall får även ickemedlemmar delta.

Utställningar
Besök bokas företrädesvis till Stadsmuseets och Medeltidsmuseets större huvudutställningar. Besök på andra museer förekommer. Normalt kan mellan 20 och 30 personer delta och då endast medlemmar.

Årsmöte
På årsmötet, som enligt stadgarna skall avhållas i mars eller april, behandlas stadgeenliga årsmötesärenden samt utdelning av priser och stipendier. Årsmötet avslutas normalt med ett framträdande av kåserande art. Tid och plats för årsmöten anges i medlemsbladet och på hemsidan.

Höstmöte
Höstmötet är ett tillfälle för debatt- och diskussioner kring aktuella stadsplane- och byggnadsärenden. Höstmötet äger normalt rum i november. Tid, plats och aktuellt ämne för höstmöten anges i medlemsbladet och på hemsidan.

 

Tidigare informationsblad

Informationsblad nr 4 2016
Informationsblad nr 3 2016
Informationsblad nr 2 2016
Informationsblad nr 1 2016

Informationsblad nr 4 2015

Informationsblad nr 3 2015

Informationsblad nr 2 2015
Informationsblad nr 1 2015
Informationsblad nr 4 2014
Informationsblad nr 3 2014
Informationsblad nr 2 2014
Informationsblad nr 1 2014
Informationsblad nr 4 2013
Informationsblad nr 3 2013
Informationsblad nr 2 2013
Informationsblad nr 1 2013
Informationsblad nr 4 2012
Informationsblad nr 3 2012
Informationsblad nr 2 2012
Informationsblad nr 1 2012
Informationsblad nr 4 2011
Informationsblad nr 3 2011
Informationsblad nr 2 2011
Informationsblad nr 1 2011

 

För äldre informationsblad, vänligen kontakta samfundets kansli.

Stadsmuseets och Medeltidsmuseets program
Vänmuseernas repertoarer föreläsningar, stadsvandringar och visningar är tillgängliga för samfundets medlemmar  på samma premisser som allmänheten om inte annat uppges.

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!