Skriv ut detta Sida

Mottagare av Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana

Här redovisar vi alla tidigare mottagare av Stiftelsen Höjerings bokförlag för Stockholmiana sedan 2003 då priset instiftades. Under 2015 och 2016 har inga motiveringar kompletterat utdelningen av stipendiet.

2016 Fil. kand och forskare Riccard Montén för boken I en grosshandlares spår – Lars Montén – företagsbyggare och filantrop i 1800-talets Stockholm.

 2015 Författaren Nisse Larsson  till  boken Stockholm på tapeten.
           Författaren Lennart Rydberg till boken Med ångbåt från land till stad. Ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950.
           Fil. Mag. Petra Gröminger till boken The Green Man. Bladmannens ansikten i Sverige.

2014 Docent Inga Lena Ångström Grandien

 för hennes monografi om 1800-talsarkitekten Johan Fredrik Åbom. Inga Lena Ångströms i stort sett tryckfärdiga arbete kommer att bli ett välkommet kunskapsbidrag kring stockholmsarkitekturen, där en skildring av den produktive upphovsmannen till, bland mycket annat, Berns Salonger och Södra teatern länge har saknats.

2013 Inget stipendium delades ut

2012 Tekn dr i Bebyggelseanalys Ulrika Sax

för boken ”Kista Satellitstad i omvandling”, i vilken hon tydligt beskriver den moderna ABC-stadens tillkomst, utveckling och vision om den goda staden

2011 Inget stipendium delades ut

2010 Universitetsadjunkt Anders Sjöbrandt

Anders Sjöbrandts doktorsavhandling kommer, när den är färdig, med största sannolikhet ge ett värdefullt bidrag till den modernhistoriska Stockholmsforskningen. Den övergripande avsikten med hans forskning är att studera förändringsprocessen i Stockholm under 1950- och 60-talen ur ett kulturhistoriskt berättelseperspektiv. Han kommer att analysera värderingar, bakomliggande drivkrafter, visioner, retorik och motretorik bakom den stora cityregleringen. Avhandlingen kommer härigenom att öka kunskapen om de samhälleliga aktörernas tanke och föreställningsvärldar, om hur media speglade samhällsklimatet och hur media blev budbärare av rådande ideal. Vi kommer att få en tydligare bild av hur väl nutidens kollektiva minnen från 1950- och 60-talen överensstämmer med dåtidens samhällsuppfattning. Stipendium till forskning kring maktspelet kring Stockholms utveckling.

2009 Fil dr Per Anders Wiktorsson

för boken Den utvidgade människan. Om Eyvind Johnsons Krilontrilogi. Avhandlingen kommer att bli ett tungt vägande bidrag till både beskrivningen av den litterära modernismens svenska historia, och till förståelse av Sverige under andra världskriget. Den handlar om en romansvit som bildar en hyllning till Stockholm och den levande moderna staden.

2008 Professor Thomas Hall

för boken Stockholm – the making of a Metropolis. Att kunna tillgängligöra hans bidrag till vår kunskap om Stockholm för en internationell krets är angeläget.

2007 Arkitekt Ola Andersson

för arbetet med boken Vykort från Utopia. Den innehåller en analys av modernismens byggande, som ju är särskilt angelägen eftersom det på ett så genomgripande sätt präglat Stockholm. Boken är samtidigt en framåtblickande analys av hur vi kan finna metoder att hantera detta modernistiska arv, och hur detta kan vara av värde för andra städer där modernismen haft stort genomslag.

2006 Inget stipendium delades ut

2005 Stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergman

för att han i enlighet med stadgarna bedriver forskning kring Stockholm och dess historia vilken publiceras i bokform, här i form av E4 Stockholm en bok om vägen och dess anslutande bebyggelser.

2004 Inget stipendium delades ut

2003 Arkeolog Kerstin Söderlund

för hennes forskning som bl a grundar sig på nyare arkeologiska undersökningar i Stockholms Slott och jämförande studier av andra ”svenska riksborgar”.

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!