Skriv ut detta Sida

Verksamhet

Samfundet väcker intresse för och sprider kunskap om Stockholms historia, främst genom medlemsaktiviteter, seminarier, anslag, årsbok och kulturhusskyltar.

Samfundet verkar för:

 • tillvaratagande av stadens och stadslandskapets befintliga kvalitet, särart och historia.
 • satsningar på arkitekturens möjligheter att skapa och förstärka god livsmiljö och identitet.
 • en flexibel stadsstruktur med framtida möjligheter till expansion och till alternativa transportsätt.
 • att beslut i byggnads- och stadsplanefrågor skall fattas i stor öppenhet på basis av seriös analys och grundliga studier av alternativa förhållningssätt
 • förbättrade möjligheter för vänmuseerna att arbeta som kreativa krafter i staden, som kunskapsbaser och expertorgan.

Samfundet agerar främst i frågor som är av synnerlig vikt för Stockholm eller som har stor betydelse för flertalet Stockholmare.

Samfundet skall vara en röst i dialogen med hjälp av medlemmar, vänmuseer och media. Dialogen åstadkommes genom en aktiv medverkan i debatten om byggnads- och stadsplanefrågor, lämna synpunkter genom skrivelser till berörda parter samt anordna seminarier inom angelägna byggnads- och stadsplanefrågor.

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen ut två priser samt ett stipendium till personer som utfört berömliga insatser för Stockholm.

 • Samfundets belöningsplakett och pris
 • Stiftelsen Axel Hirschs fond
 • Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmianas stipendium
 • Stockholmiapriset …

Visa sida »

Hänt & Tänkt

Visa sida »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden, uppvaktningar av beslutsfattare och presskontakter.

Opinionsverksamhet tar sin utgångspunkt i stadgarna, enligt vilka samfundet har till uppgift

 • att sprida kännedom om Stockholms historia

Visa sida »

Kulturhusskyltar

Samfundet S:t Eriks Kulturhusskyltar har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistorisk värdefulla bebyggelsearv genom ett urval byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms innerstad och ytterstad.

 • Skylttexterna återfinns nedan sorterade per stadsdel.
 • I Stockholmskällan finns de som LISTA eller KARTA
 • Vill du bli skyltfadder? Läs mer här

Visa sida »

Publik besk Höga Hus 2011

Seminarier

Som ett led i opinionsarbetet arrangerar samfundet seminarier på aktuella stadsbyggnadsteman. Seminarierna vänder sig till alla med professionellt eller ideellt engagemang i Stockholms stadsmiljö.

Bygga mycket, fort och bra – finns kompetensen? Hur skapa förutsättningar för god vardagsarkitektur?
8 november 2016. Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Inbjudan och program Bygga …

Visa sida »

Västertorp sept 2012 LH

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på hemsidan.

Visa sida »

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!