Skriv ut detta Sida

Presentation

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som allt sedan dess målmedvetet verkar för bevarande av bevarandevärda miljöer i Stockholm samt att tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Enligt stadgarna är samfundets uppgift

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk, konstnärlig och kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling

Samfundet fullgör sin uppgift genom att anordna visningar, studiebesök och utflykter till intressanta byggnader och platser i Stockholm samt att anordna föredrag och debatter i aktuella ämnen under medverkan av framstående stockholmskännare.

Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, seminarier och möten, i eget namn eller tillsammans med andra organisationer, arbetar föreningen aktivt med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklingsfrågor och känsliga stadsmiljöfrågor.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, donationer samt avkastning från samfundets värdepappersportfölj.

Några av föreningens insatser för Stockholm

Samfundet S:t Erik var med och inrättade Rådet till skydd för Stockholms skönhet (1918) och Stockholms stadsmuseum (1937) och har påverkat stadsutvecklingen bl a genom att bilda AB Stadsholmen (1936) samt att köpa och rusta upp kv Cepheus i Gamla Stan. AB Stadsholmen överläts till Stockholms kommun 1967 och huvuddelen av kv Cepheus försåldes 1983 och resterande del 1991.

1992 förvärvade samfundet paradvåningen i “Stuckatörens hus” på David Bagares gata och skänkte den till Stockholms stad.

Det gamla skråämbetet Vindragarlagets trappgavelhus på Stora Hoparegränd 6 i Gamla Stan, som ägts och förvaltats av samfundet sedan 1923 donerades 2006 till Stockholms stad genom AB Stadsholmen. Vindragarlagets härbärge visas för allmänheten i Stadsmuseets regi.

Prisutdelning

Samfundets belöningsplakett och pris delas årligen ut “till den som i samfundets anda utfört berömliga insatser av vetenskaplig, konstnärlig, journalistisk eller kulturminnesvårdande natur”. Tillsammans med Stockholmsforskningen vid Stadsmuseet delas sedan 2009 Stockholmiapriset ut till studerande för bästa master- eller magisteruppsats om stockholmsförhållanden.

Här finns mer information om våra priser.

Anslag till forskning

Samfundet delar årligen också ut ett flertal anslag till forskning, dokumentation och utgivning av litteratur om Stockholm till enskilda personer, föreningar eller organisationer.

Här kan du läsa mer om Samfundet S:t Eriks olika anslag.

Stipendieverksamhet

Stiftelsen Axel Hirschs Fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana, som båda förvaltas av samfundet, delar årligen ut stipendier enligt stiftelsernas respektive stadgar.

Mer om vår stipendieverksamhet.

Samverkan med Stockholms kulturliv

Samfundet är Stadsmuseet och Medeltidsmuseets vänförening. Obs! Stadsmuseet är stäng from 12 januari 2015 för ombyggnad och renovering och öppnar åter 2017.

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!