Skriv ut detta Sida

Välkommen till Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia samt verka för att konstnärliga, historiska och estetiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling.

För att leva upp till uppgifterna enligt stadgarna anordnas visningar av intressanta byggnader, stadsvandringar, föredrag, skyltning av intressanta byggnader och broar, utgivning av en innehållsrik, ofta tematisk, årsbok. Genom remissyttranden, uppvaktningar, presskontakter, debatter och seminarier arbetar samfundet med att väcka opinion i för staden viktiga utvecklings- och stadsmiljöfrågor.

Förenande för samfundets medlemmar är ett genuint intresse för Stockholm. Samfundet agerar främst i frågor som är av synnerlig rikt för utvecklingen av Stockholm eller som har stor betydelse för flertalet Stockholmare.

Bli medlem!

Genom ditt medlemskap medverkar du till och stödjer bevarande och utveckling av Stockholms kultur-och skönhetsvärden. Samfundet är Stockholms stadsmuseums och Stockholms medeltidsmuseums vänförening.

Välkommen till Samfundet S:t Erik!

Presentation

Samfundet S:t Erik stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som allt sedan dess målmedvetet verkar för bevarande av bevarandevärda miljöer i Stockholm samt att tillvarata historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

Enligt stadgarna är samfundets uppgift

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av …

Visa sida »

Stadgar

Samfundets stadgar antogs den 28 april 1965, reviderades den 26 april 1978 samt den 24 april 2013. 

§ 1
Samfundets uppgift är

att sprida kännedom om Stockholms historia

att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken samt

att verka för tillgodoseende av historiska, …

Visa sida »

Märkesår i samfundets historia

Märkesår i samfundets historia från 1901 och till idag.

 

1901 Samfundet S:t Erik stiftas

1903 Första årsboken ges ut

1906 Byggnadsinventering genomförs i Gamla Stan

1912 Byggnadsinventering genomförs på Söder

1913 Johan Unmans donation, förvaltas av Länsstyrelsens Donationsstiftelser, vars avkastning tillfaller samfundet att användas i samfundets syften

1915 Förslag lämnas för ”ordnande” av …

Visa sida »

Organisation

Samfundet leds av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Mandatperioden är för samtliga två år med omval/nyval för hälften av ordinarie ledamöter och suppleanter. Revisionen består av två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter, som väljs för en tid av ett år. Valberedningen består av tre ledamöter som väljs för en tid av ett år.

Visa sida »

Donatorer

Samfundet är en ideell förening och erhåller inga statliga eller kommunala bidrag. Verksamheten har möjliggjorts med stöd av bl a följande donatorer:

Ernst Hirsch, 2016

Greta Wästberg, 2006

Margot Höjering, 2001 och 2013

Signe Wirgin, 1992

Elsa Svensén, 1986

Elisabeth Malm-Andersson, 1983

Axel Hirsch, 1967

Ivar Björling, 1952

Hilmer Åberg, 1928

Johan Unman, 1913

Visa sida »

Årsredovisning

Samfundet S:t Eriks upprättar årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen. Den framläggs vid årsmötet, varvid medlemmarna har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Årsredovisningen och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna rapporterar sina synpunkter i en revisionsberättelse som föredras på årsmötet. Både årsredovisningen och …

Visa sida »

Stiftelseförvaltning

Samfundet S:t Erik förvaltar två stiftelser – Stiftelsen Axel Hirschs fond och Stiftelsen Höjerings Bokförlag för Stockholmiana. Stiftelserna lämnar anslag och stipendier, efter beslut av samfundets styrelse, till forskning och undervisning om Stockholm och dess historia.

Stiftelsen Axel Hirschs fond

I februari 1966 upprättade Axel Hirsch ett testamente i vilket han donerade en summa …

Visa sida »

Årsmöten

Samfundet S:t Eriks årsmöte skall hållas i mars eller april månad varje år. Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och samfundets belöningsplakett och pris utdelas.

När stipendier ur stiftelserna delas ut sker också detta vid årsmötet. Medlem som önskar framföra motioner och frågor har möjlighet att göra detta på årsmötet. Dessa skall tillställas styrelsen för …

Visa sida »

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!