«

»

Skriv ut detta Inlägg

Stockholmiapriset 2017

Samfundet St Erik, Stadsarkivet i Stockholm och Stockholmia förlag ger 2017 års Stockholmiapris för bästa akademiska uppsats om Stockholm till Isabella Forssberg och Tobias Larsson.

Stockholmiapriset tilldelas Isabella Forssberg för masteruppsatsen Museiskaparna. Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag.

I sin uppsats visar Isabella Forssberg hur två av Stockholms framträdande kulturinstitutioner aktivt söker förmedla ett för staden Stockholm värdefullt historiskt kulturarv. Genom att ställa museigrundarnas avsikter mot de budskap som dagens museiförvaltare förmedlar, visar hon hur de båda museerna idag strävar efter att förena en nutidsförankrad konstnärligt didaktisk ambition med en trohet mot museigrundarnas intentioner, samt med målsättningen att för stadens invånare levandegöra dess historia. Uppsatsen är en metodologiskt och teoretiskt väl utförd studie, där författaren ställer dokument från instiftandet, museikataloger, nutida vägledningstexter samt deltagande observation av guidade museiturer i ett systematiskt jämförande ljus. Med genus och klass som analytiska verktyg tolkar Forssberg de två kulturinstitutionernas tilltal och beskrivningar av grundarnas ambitioner och platsernas betydelser. Genom jämförelsen kan hon visa hur mer eller mindre dolda föreställningar om klass och genus påverkar den information som museerna förmedlar.

Stockholmiapriset – när historien möter samtiden tilldelas Tobias Larsson hans Master thesis Ordering the Streets. The establishment of Sweden’s first police in 1776.

Tobias Larssons uppsats om Stockholms poliskammare under dess första verksamhetsår 1776 för oss in i ett Stockholm, där en ny myndighet försöker bringa ordning på gator och torg, i gränder och krogar. Författarens kvantitativa kartläggning av småbrottslighetens karaktär, vilka som var utövarna, var brotten ägde rum och hur de bestraffades, samlar sig till en bred och detaljerad bild av stadens sociala verklighet. Studien ger intressanta insikter i tidens syn på ordning och oordning genom att ställa den ”mikrosociologiska” undersökningen av Stockholms småbrottslighet mot ideologiska föreställningar om god ordning i samhället, formulerade av Överståthållare Carl Sparre. Författaren ger, med sin noggrannhet och sin känsla för såväl enskildhetens som strukturens informationsvärde, läsaren en mångfacetterad inblick i 1770-talets Stockholm. Med insiktsfulla tolkningar av enskilda fall och större strukturer, innefattade i ett teoretiskt ramverk om ordning, oordning och urbanitet, formar sig texten till en tankeväckande studie av tidigmodern mentalitet i en främmande men välbekant stad.

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!