«

»

Skriv ut detta Inlägg

Hänt och tänkt augusti 2016

Efter en torr och varm juli kom efterlängtade regn i början av augusti. Nu kanske hösten är räddad för alla svampplockare. Den soliga sommaren har gett många en nödvändig dos D-vitamin inför vintern, vilket kan behövas med tanke på alla stadsbyggnadsdebatter som väntar.

Överklaganden och reglerna i PBL och miljöbalken beskylls ofta för att leda till utdragna byggprocesser. DN har under juli kunnat visa att det inte stämmer. Istället är det byggföretagen själva som drar ut på genomförandet av beslutade detaljplaner i syfte att de hålla uppe prisnivåerna. Professor Göran Cars påpekar i DN att bostäder idag produceras på samma villkor som glass. Ändå fortsätter ansvariga politiker att förorda urholkade regler. Samfundet S:t Erik och alla andra remissinstanser varnade uttryckligen för konsekvenserna av urholkade regler i remissvaren på de utredningar som tillsattes av den förra regeringen. PBL och miljöbalken är centrala delar i rättsstaten och utan regler och rätt att överklaga skulle byggherrarna och byggföretagen bli maktfullkomliga och korruption skulle snart kunna breda ut sig i byggsektorn. När kvalitetskraven urholkades förra gången, 1959, gick det ut över kvaliteten på både bostäder och offentliga rum under rekordåren.

Vi måste värna stadsbyggnadskvaliteterna. De behövs mer än någonsin. Det råder ett oerhört tryck på exploatering idag. Kommersiella byggföretag får allt större makt över planeringen av Stockholm. Diskussionen är kortsiktig och historielös. De unika miljöerna i trädgårdsstäderna beskrivs ofta som villaområden, trots deras rumslighet och blandade karaktär. Förslag om okänsliga förtätningar presenteras. Nya stadsdelar med oerhört hög exploatering planeras och byggs, som i Årstadal och Hagastaden. Samtidigt tillåts cityområdet jäsa upp på ett sätt som hotar riksintresset Stockholms innerstad.

Hoten mot den unika hamnmiljön med unika lämningar från Stockholms varvshistoria och en levande sjötrafik är ett exempel där Chipperfields museibyggnad bryter med skalan mitt i Stockholms arkipelag bakom Nationalmuseum med ett för platsen oproportionerligt stort Nobel Center. Ett annat exempel är stadsbyggnadsnämndens rivningslov för kv. Riddaren 18. En av de få byggnader som finns kvar från 1870-talet och som symboliserar allt det som stockholmarna älskar med innerstaden, en mänsklig skala, en vacker, ståtlig och upplevelserik byggnad som minner om Stockholms historia. Vi har uppvaktat ledningen för Humlegården fastigheter/Länsförsäkringar AB, som äger byggnaden, och fortsätter våra ansträngningar för att de ska ta sitt förnuft tillfånga.

Den 8 november anordnar samfundet S:t Erik ett stort stadsbyggnadsseminarium. Under hösten väntar också en rikhaltig programverksamhet. Årets årsbok kommer att landa i medlemmarnas brevlådor i november. Den heter i år Utvandrat och invandrat Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv och handlar om det omfattande utbyte med andra länder, som i alla tider kännetecknat Stockholm. Vi har tagit emot oerhört många inflytelser från omvärlden i vårt stadsbyggande, som vi har omvandlat efter våra förhållanden, men också förmedlat egna idéer till andra länder, alltifrån svenskt 1700-tal, Swedish Grace och grannskapsplaneringen till dagens miljöambitioner i Hammarby sjöstad.

Välkomna till höstens verksamhet!
Monica Andersson, Ordförande Samfundet S:t Erik

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!