↑ Tillbaka till Årsboken

Skriv ut detta Sida

Årsboksregister

Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903 och så har det fortsatt genom åren. Nedan finner du register över årsböckerna. Om du är intresserad av att köpa någon bok, gå in under Årsböcker till försäljning för prisuppgifter och information om hur du beställer.

SÖK: Du kan fritextsöka på valfritt sökord tex författare eller ord i titel. Använd  sökrutan som kommer upp efter kortkommando  CTRL + F.  Enter bläddrar vidare till nästa post vid flera träffar.

SEÅ 2016: Invandrat och utvandrat – Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv 

Red. Ann Pålssonst-eriks-omslag-2016-beskuren-kopiera

Monica Andersson – Inledning
Anders Johnson – Invandrarna som byggde Stockholm
Kenneth Svensson & Michel Carlsson – En handelsmannagård på Södermalmstorg
Fredric Bedoire – Det kosmopolitiska Stockholm
Marianne Råberg – Stadsbyggandet under 1600-talet
Lennart Jarnhammar – Svenska Ostindiska Kompaniet
Magnus Olausson – Utopier i 1700-talet
Thomas Roth – Import av suverän och smak
Aleksander Wolodarski – Barockträdgården på Mälaröarna
Göran Söderström – Från kontinenten till provinsen
Ann Katrin Pihl Atmer -Söderns prakt och nordens naiva kraft
Eva Eriksson –Gunnar Asplund
Monica Andersson – En romantisk modernism
Ingrid Sjöström – Stockholms kyrkor
Claes Caldenby – Svensk arkitektur på export
Stellan Fryxell – Hammarby sjöstad – ett internationellt utbyte
Jennifer Mack – Moskén – ett nytt förortscentrum
Ann-Charlotte Backlund –Brev från en vän 2016
Samfundet S:t Eriks Årsredovisning 2015
Priser och stipendier

 

SEÅ 2015: Gamla Stan – Stad i förvandlingSEÅ 2015 Gamla Stan Stad i förvandling omslag

Red. Ann Pålsson
Monica Andersson – Stadsholmen. En resa genomtiden
Göran Söderström Staden mellan broarna. 750 år i Stockholms ström
Anna Bergman & Kerstin Söderlund – Jakten på den försvunna muren. En arkeologisk djupgrävning
Marianne Råberg – Stockholms medeltida kärna. Värd att bevara?
Björn Hallerdt – Av kärlek till Stockholm. Byggnadsregistret och Samfundet S:t Erik
Ulla Joneberg – 100 år av förändringar. Inventeringarna 1916 och 2014
Kersti Lilja – Byggnadsvård i en unik miljö. Renovering inuti och utanpå
Per Kallstenius Rädda Gamla Stan. Nytta, beständighet och skönhet
Lars Bengtsson – Husens dolda historia. En byggnadshistorisk genomgång
Anna Bergman & Kerstin Söderlund – Djurlivet i Gamla Stan. Råttor, lejon och exotiska fåglar
Ann Katrin Pihl Atmer – Vedutor och folkliv. Gamla Stan i bilder 1535-2015
Marko Lamberg – Medeltida adresser. Bruk, formuleringar och praxis
Fredrik von Feilitzen – Portklappar och potentater. Detaljernas mästare Rudolf Carlborg
Lars Epstein – Mina kvarter. Glimtar från då och nu
Jonas A. Berglund – Modernism i gammal stadsväv. Bollhustäppan, Junotäppan och kv. Cepheus
John Sjöström – Arkitekternas insatser. En försiktig förnyelse
Andreas Heymowski – En promenad runt slottet
Susanne Ingo – Kungliga fasader. Restaurering bit för bit
Suzanne Lindhagen – Guds hus i Gamla Stan. Fyra kyrkor, fyra berättelser
Lennart Jarnhammar – Historiska vindar på Skeppsbron. Redarna och Skeppsbroadeln
Åsa Dahlin – Stadens arkepelag. Kulturarv, hållbarhet och ny arkitektur
Susanne Ingo – Trafikmaskin eller mötesplats? Riddarholmskommitténs vision
Ann- Charlotte Backlund – Brev från en vän. Det angelägna museet
Andreas Pemer – Återblick 2014-2015. Ett år av stora förändringar
Minnesord
Samfundet S:t Erik Årsredovisning 2014
Priser och stipendier

 

SEÅ 2014: Stockholms byggnadskulturOMSLAG SEÅ 2014 webb

Red. Ann Pålsson

Förord
Monica Andersson – Inledning
Stadsmiljön och demokratin
Ola Andersson – Radera eller addera
Viktor Barth-Kron – Att modernisera modernismen
Christer Bengs – Nyttan i centrum
Jonas A. Berglund – Den gröna urbanismen
Anna Bergman – Det medeltida Stockholm
Mats Deland – Gemenskap och livskvalitet
Kjell Forshed – Stockholms trädgårdsstäder
Max Goldstein – Stadsodling i storstaden
Dan Hallemar – Staden ligger i landskapet
Björn Hallerdt – Bevarande och förnyelse
Per kallstenius – Kvalitet – Den enda vägen
Karolina Keyser & Niklas Svensson – Människan som utgångspunkt
Johan Mårtelius – Stockholmsarkitekturens ledmotiv
Fredrik von Platen – Från miljonprogram till miljonärsprogram
Laila Reppen – Tidens avtryck i bebyggelsen
Eva Rudberg – Edvin Engström – vår mest produktiva arkitekt
Lars Sjöberg – Stockholm på Bellmans tid
Jerker Wallin – Kvalitet i bostadsbyggande
Aleksander Wolodarski – P O Hallmans stadsplaner
Ann-Charlotte Backlund – Brev från en vän. Stadens sammansatta historia
Andreas Pemer – Återblick 2013-2014
Samfundet S:t Erik Årsredovisning 2013

 

SEÅ 2013: Stockholm på väg

Stockholm på väg SEÅ 2013

Red. Ulf Sörenson

Förord
Monica Andersson – Inledning. Nu läggs grunden för framtiden
Stockholm på väg i årtal
Lars Andersson – En bro för själen. Resandet under 1000-talet
Linnea Forsberg – Gaturegleringen som ändrade staden
Stefan Back – När Stockholms trafik hade muskler
Hans Björkman – Med stambanorna till Stockholms Central
Björn Hagelin – Järnvägsarbetare John Bergström
Hans Björkman – Stadens okända järnväg
Monica Andersson – Från Tredje spåret till Citybanan
Per Kallstenius – Citybanan
De stora greppen – Samtal om vad som krävs i en växande stad
Per Lundin – Bilstaden
Kerstin Westerlund Bjurström – Vägbyggen vid världsarv
Johan Mårtelius – Huvudstaden mellan broarna
Ulf Sörenson – Järnvägsstationen tur och retur
Andreas Pemer  – Resor under och över jord
Anders Gullberg – Den ineffektiva stadstrafiken och möjligheterna till en ljusare framtid
Torbjörn Dalnäs – Hamnrond på södra Djurgårdsön
Martin Emanuel – Cyklandets berg- och dalbana i Stockholm
Niklas Svensson – Promenadstaden – mer än att gå!
Fototävlingen Mitt Slussen
Susanne Ingo – De egentliga problemen i framtidens Slussen
Andreas Pemer –  2012-2013
Fredrik von Feilitzen – Kommunikationshistoria på Hornsgatan
Ann-Charlotte Backlund – Brev från en vän. Ett stadsmuseum i skärningspunkten
Samfundet S:t Erik Årsredovisning 2012

 

SEÅ 2012:  Stockholm Global Stad

Red. Ulf Sörenson

Monica Andersson, inledning –  Drömmen om världsklass
Maja Hagerman – Innan Stockholm blev till – buddhan på Helgö
Sofia Gustafsson –  Ingen given konflikt: Svenskar och tyskar i medeltidens Stockholm
Sven Lilja – Barockens huvudstad – Stockholm i Big History
Johan Mårtelius – Den expanderande barocken
Leos Müller  – Svenska Ostindiska kompaniet – från Ostende till Svindersvik
Ulf Sörenson – En orientalisk prinsessa – arkitekturen och de stora utställningarna
Eva Eriksson – Stockholms arkitektur i världens blickpunkt
Andreas Pemer – Mellan den första och den andra stranden
Anders Johnson – Stockholms snilleindustrier
Elisabeth Lilja – Globaliserad, gentrifierad och segregerad stad
Ola Andersson – Sveriges skyltfönster
Johan Mårtelius – Minareternas sång
Maria Bäckman – Hemma i Bergby? Om bruket av plats
Jan Larsén intervjuad av Ulf Sörenson – Känn din värld!
Jonas Feinberg – Stockholm, Stockholm – stad i filmen
Carola Magnusson – Den hållbara tallriken i det globala köket
Margareta Sörenson –  Indiska – från orientalism till världskultur
Sven Lilja – När miljön tog plats i Stockholmspolitiken
Andreas Pemer – Bilder från 2011 och 2012
Ann-Charlotte Backlund – Brev från en vän: Stockholm, Stockholm stad i världen
Samfundet S:t Erik Årsredovisning 2011

 


SEÅ 2011:  Offentliga Rum
Red. Ulf Sörenson

Monica Andersson, inledning – Offentliga rum
Björn Badersten – Torget som politisk arena
Britt-Marie Salmén –  Renässans för det offentliga rummet
Laila Reppen – Stadsrummets minsta byggstenar
Jan Garnert – Ljus över gator och torg
Karolina Keyzer – Möjligheter
Martin Rörby – Absolut modernism
Johan Mårtelius – Den offentliga ordningen
Monica Andersson – Inte bara luft och ljus – boulevarder och esplanader
Per Wirtén – Förorten börjar med torget
Sara L Bränström, Anna Gustafsson – Boultbee – dyrköpt lärdom
Dan Hallemar – Från medborgare till urbaniteter
Ulf Sörenson – Trädgårdsstaden som blev ABC-stad
Andreas Pemer – Den offentliga leken
Monica Andersson – När de boende blir ansvariga för närområdet
Sven Lilja – De första offentliga rummen
Mats Berglund- Folkmassorna visar upp sig
Mats Hayen – Den gustavianska stadsbilden
Anna Götlind – Kvinnor kring Stortorget
Klas Åsmark – Arbetarrörelsen på gator och torg
Ulf Sörenson – S:t Erik i New York
Herman Schück – Stockholm stads tänkeböcker – en hundraårig utgivningshistoria
Andreas Pemer – Händelser – Året som gått
Ann-Charlotte  Backlund – Brev från en vän
Samfundet S:t Erik – Årsredovisning 2010 

 

SEÅ 2010:  Höga hus
Red. Ulf Sörenson

Monica Andersson – Höga Hus
Martin Rörby – De höga husen som dröm och fiktion
Per Olgarsson – Citys moderna historia
Ulf Sörenson – Europas första skyskrapare
Kristina Knauff – Debatten om Kungstornen
Aleksander Wolodarski – Tors torn: Den brutna gatans dramaturgi
Anders Bodin – Stockholms skyline
Johan Mårtelius – Stockholm på höjden
Marianne Råberg – Stockholms bebyggelse och regelverket
Babels torn
Peter Elmlund – Bländad av stil
Nils Ahlberg – Slussen och de vida vyerna
Margareta Sörenson – Det inställda höghusbygget
Dan Hallemar – En vit skugga i det blå
Ulf Sörenson – Smaken är ett hjul
Lena From – Konst eller konstigt: Den offentliga konsten i Stockholm
Hans Henrik Brummer – Goda råd om skönhet
Tät, tätare, för tätt?
Kerstin Westerlund Bjurström – Vägvalet
Andreas Pemer – Året som gått
Ann-Charlotte Backlund , Stockholms stadsmuseum – Brev från en vän: I förtätningarnas tid
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009
Belöningsplakett och pris 2010
Stockholmiapriset 2010
Stiftelser förvaltade av Samfundet S:t Erik

 

SEÅ 2009: Stockholm den gröna storstaden
Red. Ulf Sörenson

AnnLouise Martin – ”Green Capital” Därför blev Stockholm först i EU
Sven Lilja – En grön historia Stockholm ur ett ekologiskthistoriskt perspektiv
Sara Borgström – Den nyttiga grönskan
Thorbjörn Andersson – Naturen är vår trädgård
Stadens nya trädgårdsmästare Samtal med Pia Krenzler
Ulf Sörenson – Nationalparken 100 år
Elisabeth Lilja – Det gröna och bebyggelsen Från kampen mot staden till kampen för staden
Karine Mannerfelt – Kolonilotternas nya rötter
Alexander Ståhle – Den gröna promenadstaden
Niklas Rådström – Sträckan mellan Norrmalmstorg och Tegelbacken
Kerstin Mandén Örn – Älskade parker 1800-talets mötesplats för flanörer och stojiga barn
Marianne Råberg – En ny bild av Stockholm
Dan Hallemar – Pippis park eller Prussiluskans Lekplatsen och synen på barnen
Åsa Wilke – Från park till praktiskt – stadens villaträdgårdar
Ola Andersson – Stockholm och vildmarken
Björn Sylvén – Spårvagnens renässans
Paul Fuehrer – Den gröna stockholmaren i 24-timmarssamhället 
Kerstin Westerlund Bjurström – Blått, Brunt, Grått Lika grönt som det gröna
Andreas Pemer – Märkliga händelser 2008–2009 
Bokens författare
Ann-Charlotte Backlund – Brev från en vän Känsla för det gröna Stockholm
Samfundet S:t Eriks årsredovisning 2008

 

SEÅ 2008: Stockholm Turiststaden
Red. Ulf Sörenson

Ulf Sörenson – Grand tour – turismens barndom
Christina Nordin – Nytta och nöje, shopping för alla 
Göran Alm – Den första sevärdheten – Stockholms slott 
Mats Wickman – Från härbärge till Sign – Stockholms hotellhistoria
Arne Sundström – Till Stockholm med kryssningsfartyg  
Jan Larsén, intervju av Lennart Jarnhammar – Myterna om “Nordens Venedig”
Andreas Theve,  Mats Wickman – Nöjesstaden Gröna Lund 
Hedvig Hedqvist – Designstaden växer fram 
Eva Bäckstedt – Skatten som gick turisterna förbi 
Ingmarie Froman – Konsten att ta emot en turist 
Birgitta Hoberg – Världskonventionen – i mänsklighetens tjänst 
Andreas Pemer – Möten – en tysk, en ryss, en korean 
Anders Steene – Turism som vetenskap 
Erik Stenberg – Ytterstadsturism  
Kerstin Westerlund Bjurström – Den främsta sevärdheten – Stadsbilden

 

SEÅ 2007: Stockholm Huvudstaden
red: Ulf Sörenson

Förord: Något har hänt
Ingmarie Froman – Vad är en huvudstad?
Henrik Klackenberg – S:t Erik och andra symboler för Stockholm
Ulf Sörenson – Vädersolstavlan och huvudstaden
Harriet Malmquist – Vädersolstavlan och halofenomenen
Marianne Råberg – Att planera för en huvudstad
Thomas Roth – Försvaret av huvudstaden
Klas Nyberg – Ekonomins huvudstad – tärande och närande
Håkan Forsell – Demokratins huvudstad
Ann Katrin Pihl Atmer – Stadshuset – en byggnad för en huvudstad?
Martin Rörby – Arkitektur för en huvudstad
Leif Zern – Stockholm i scenljus
Niclas Östlind – Konsten och huvudstaden
Mats Hellström – Huvudstaden, staten och resten av landet
Mats Svegfors – Hur styra en resa mot okända mål?
Olle Zetterberg – The Capital of Scandinavia
Stockholm i ledartröjan – Möte med den nya majoriteten
Kerstin Westerlund Bjurström – Ger dagens politik plats för huvudstaden?
Jan Åman – Stockholm som framtidens huvudstad

 

SEÅ 2006: Sjöfartsstaden Stockholm
Red. Ulf Sörenson

Kerstin Westerlund – Handelssjöfart – nostalgi eller framtid?
Carl-Johan Jargenius – Sjöfartens behov av hamn
Christel Wiman – En sjöfartsstad som utvecklas – Stockholms planer
Thomas Ney – Ska Loudden finnas kvar?
Per Jessing  Framtida möjligheter för Stockholm som sjöfartsstad
Jan Fredell intervjuad av Ulf Sörenson – Ge det lilla tonnaget en chans
Stefan Lemieszewski – Sjöfart och miljö
Ulf Sörenson – Stora båt i trånga vatten – Silja festival. Östanvik från Slite – kusttrafik på Stockholm. Hamburg – störst i norden
Hans Laidwa – Den vita båten kom åter
Lennart Jarnhammar – Genvägar över Stockholms vatten
Marcus Hjulhammar – Sjöfart under medeltiden
Hans-Lennart Ohlsson – Sjöfartsstaden Stockholm som amiralen såg den!
Jan Berggren – Sjötullen – en del av hamnen
Kjell G Johansson – Det moderna hamnarbetet
Bodil Sundström – Sjömanskyrkan och Sjöfartshotellet. De sista yrkesvarven
Torbjörn Dalnäs – Landgång vid Lilla Värtan
Gunvor Vretblad – Yes, we have bananas!
Calle Froste – Rännstens(k)ungen från Södermalm – Wallenius rederier
Bo Grandien – När hela hamnen sjöd av liv – en kajflanör berättar

 

SEÅ 2005: Den växande staden
Red. Ulf Sörenson

Per Kallstenius, Mats Pemer – Så läggs grunden för den framtida staden
Kerstin Westerlund – Lev för stunden eller planera för en osäker framtid
Ulf Sörenson – Stadsplanering – gammal som gatan
Göran Johnson – Flera kärnor – en ny möjlighet för staden
Jerker Söderlind – Idiotsmått och knasbilligt
Anders Gullberg et al – Den hållbara staden – Stockholm som exempel
Ola Andersson – Nu är det roligt att vara arkitekt, samtal mellan arkitekter – Ett fall och en lösning
Jerker Söderlind – ABC för Stockholm
Kjell Forshed – Konsten att rita nytt i förorternas stadsplaner
Elisabeth Lilja  – Segregration och stadens form, exemplet Servicehuset
Rasmus Waern – Humanisera vägen!
Bosse Bergman – E4-korridorerna – framtidens storgata
Alexander Ståhle – Mer park i tätare stad
Louise Nyström – Nytt stadsbyggande i USA och Sverige
Ulf Sörenson – Paris, till exempel
Anna-Karin Ericson – Ytterstadsprojektet – kunskap före planering
Åke Abrahamsson – Årskrönika 2004 – babyboom och byggande

 

SEÅ 2004: Slussen vid Söderström  OBS! SLUTSÅLD
Red. Ulf Sörenson

Kerstin Söderström –Stockholm heter det som sprack – Söderström i äldsta tid
Åke Abrahamsson –Kristinaslussen; Polhems sluss
Björn Hallerdt –Nils Ericsons sluss; Söderström och Slussen som sägen
Ulf Sörenson – Stenstadens sluss; När slussvakternas pipor visslad  – Slussen i litteraturen
Anders Gullberg – Ett svunnet trafikelände
Bosse Bergman – Klöverbladet
Olle Zetterberg – I myt och verklighet
Marianne Råberg – Värd att rekonstruera
Jan Söderlund – Slussen i framtiden
Jan-Bertil Schnell – Vad är det för märkvärdigt med Slussen?
Bo Grandien – Att lära sig cykla i Slussen, 2003 års tävling – juryns kommentar
Nyréns vill följa traditionen: bygg nytt i årsringarna
intervju med Johan Nyrén

 

SEÅ 2003: Stockholms stränder. Från industri till bostäder
Red. Eva Eriksson

Eva Eriksson  – Framtidsvisioner eller huggsexa?; Från industri till bostäder
Björn Hallerdt – Arbetsplatser vid Stockholms stränder. Ett historiskt perspektiv
Thorbjörn Andersson – Två skapande stränder
Rasmus Wærn – Ritat vid vatten
Ola Andersson – Förutsättningarna för byggande i innerstadens periferi
Jan Inghe-Hagström – Från Minneberg till Hammarby sjöstad
Aleksander Wolodarski – Med ordningens lekfullhet mot vattnet. Norra Hammarbyhamnen och Sankt Eriksområdet
Leif Blomquist –Visioner vid Värtan; Upprustning av innerstadens kajer
Anna Micro Johansson / Christine Vermcrantz Gustafsson – Stadsbyggnad eller strandexploatering: Fallet Lilla Essingen
Elisabeth Wannberg – Electrolux – ett förlorat industriarv?
Hans-Lennart Ohlsson – Beckholmen och Djurgårdsvarvet: Stockholms maritima centrum.

 

SEÅ 2002: Upptaget. Arkeologi i Stockholm inför 2000-talet.
I samarbete med Stockholms stadsmuseum och Stockholms medeltidsmuseum.
Red: Björn Hallerdt

Göran Dahlbäck – Vidgad kunskap om Stockholm genom arkeologiska undersökningar
Kerstin Söderlund – Bostadshus i Stockholm; Stockholms borg och murar; Ristat på näver
Jonas Ferenius – Gator och gränder i Gamla Stan under medeltiden
Lars Bengtsson – Franciskanerklostret på Gråmunkeholmen
Mikael Johansson och Barbro Århem – Staden på vattnet
John Hedlund – Gamla Stans ursprungstopografi och naturhistoria
Johanna Karlsson – Djur och människor i det gamla Stockholm; Heliga jungfrur på Riddarholmen
Linnea Forsberg och Barbro Århem – Människorna i Klara
Magnus Källström – Kyrkobyggare i Spånga; Kammar och kamtillverkning
Maja Dunfjeld och Inger Zachrisson – Samiska föremål upp ur Stockholms jord
Laila Kitzler Åhfeldt och Magnus Källström – Stockholmsrunor och huggspårsanalys av runstenen vid Prästgatan
Arne Åkerhagen – Kritpipor som hjälpmedel vid datering
David Gaimster – Keramik i Stockholm 1250-1600
Mikael Johansson – Medeltida keramik från Frankrike
Göte Nilsson Schönborg – Kinesiskt porslin i Stockholm
Lars G. Henricson – ”Dryck glass” i Stockholms jord från 1200-tal till 1900-tal.

 

SEÅ 2001: Av kärlek till Stockholm. En krönika om Samfundet S:t Erik 100 år.
Redaktör och ensam författare: Björn Hallerdt

Stockholm som hembyggd
Dokumentera sin stad
Part i planeringsdiskussionen
Byggnadsvår i praktiken
För museer, forskare och medlemmar
Tillbakablick och framtidsvyer
Åke Abrahamsson – Märkliga händelser 2000
Stockholmsliteratur 1999 i urval av Ingalisa Dahlin och Sören Lindström
Samundet S:t Eriks plakett 2000
samfudet S:t Eriks årsberättelse 2000
Stadsmuseets verksamhetsberättelse 2000 redigerad av Nanna Hermansson 

 

SEÅ 2000: Hantverkare i Stockholm.
Redaktör: Björn Hallerdt

Lars Östlind – Stockholms och Stockholms Hantverksförenings betydelse för hantverket
Åke Abrahamsson – Gå på skrå – en historisk återvandring
Inga Wintzell – Göran Johansson och Börje Moberg – herrskräddare
Ann Resare – Tre modiser
Jan von Gerber – Lars Fleming och hans medarbetare -silversmeder
Nils-Henrik Winblad – Urban och Thomas Falk – urmakare; Staffan Hasselberg – konstsmed
Björn Hallerdt – Leif Persson – konditor; Claes Hallin och Sören Hederby – bilmekaniker
Catrin Lundeberg – Charles Andersson och Gösta Nylander – bokbindare
Anette Åström – Oscar Almgren – sidenvävare
Bo Vahlne – Bengt Bergman – tapetserare
Hans Medelius – Erik Larsson och Henry Persson – stolmakare
Patrik Höglund – Bengt Jällgård och hans medarbetare
Arne Biörnstad – Stig Larsson – korgmakare
Mats Janson – Göran och Svante Ringström – glasmästare
Margareta Cramér – Björn och Jan Bengstsson – kakelungsmakare; Gunnar Hedman – murare
Carl Heideken – Thomas Larsson – båtsnickare

 

SEÅ 1999: Under Stockholms himmel
Red. Björn Hallerdt

Jane Rothlind – Konservering och teknisk analys
Ole Ingolf Jensen – Med en exkurs om pigmentsundersökningar
Margareta Weidhagen-Hallerdt – Analys av stadsbild och bebyggelse
Axel Lindberg – Med en exkurs om fartyget på Vädersolstavlan
Andrea Hermelin – En målning i reformationens tjänst. Historik enligt skriftliga källor
Jan Svanberg – Det konsthistoriska sammanhanget
Björn Hallerdt – I saltom sjö och färsköm. Fiske i Stockholm
Arne Sundström – Strömming till Stockholm. Om transportvägar från skärgården till staden
Walter Loewe – Den ihåliga härligheten. Frantz Bergs – en svensk guldsmeds öde
Åke Abrahamsson – Häxkonstlådans hemlighet – om några gamla stockholmsfotografier

 

SEÅ 1998: Önskebutiken
Red. Björn Hallerdt

Per Wästberg – Salighetens doft hos Augusta Jansson. Butiker förr och nu
Martin Stugart – Ch:s köttbutik; Jones antikvariat
Björn Hallerdt – Fina fisken i Vällingby. Vällingby Fisk AB; De som vill ha ett gott kaffe och ett gott te kommer till oss. Sibyllans Te- och Kaffehandel; Från krut och kram till exklusiv friluftsutrustning. Mauritz Widforss AB; Förortshandel i motvind. Björcks Färg & Parfym
Britt Wisth – B. Anderssons Eftr. Fågel och Vilt; Ejes Choklad; Apoteket Storken; Odhners/Böhlmarks
Birgitta Conradson – Pipersglace; En kostym ska kosta en veckolön, det har det alltid gjort. Gerdells vid Fleminggatan
Nils-Henrik Winblad – Tobakshandeln på Stora Nygatan 19; Östermalms handskaffär; Karlaplans järnaffär
Arne Biörnstad – Freesia blomsterhandel; John Olssons skoaffär
Lisa Widén – Bruérs klänningar
Monika Carlheim – Gyllensköld – En butik oberoende av tidens trender. Engströms Trikåaffär; Knäppa knappar och detaljer av mycken chic, Axel Rydström Eftr.
Monica Eriksson – Systrarna Hultgren; Svenskt Tenn
Carl Heideken – Tackel och Tåg

 

SEÅ 1997: Staden på vattnet
Red. Björn Hallerdt

Ulf Kjellin – Vatten och avlopp i kretslopp
Kjell Engström – Vattenfågel
Mikael Engström – Fiska i stan
Åke Abrahamsson – Vattnet som försvann
Hans Eklund – Stränder och kajer
Björn Hallerdt – Vid strömmarna; Gösta Selling
Sibylla Haasum – Under vattnet – marinarkeologi i och kring Stockholm
Bengt Örsell – Hamnarbete och kollossning i Stockholms hamn – tidsbilder från 1950-talet
Arne Sundström och Stefan Back – Överfarten till Djurgården
Lennart Rydberg – Linjetrafik med de vita båtarna
Erling Matz – Nöjesseglingens huvudstad

SEÅ 1996: Stockholmsutsikter
Red. Björn Hallerdt

Herman Schück – Hans skrivare – Johan Fredebern. En pennans man i 1430-talets Stockholm
Björn Hallerdt – Utsikt från Söder. Ferdinand Tollins stockholmspanorama 1842
Jonas Berg – Savojardhandlare eller pudelkrämare
Dag W Edholm – ”En af de största och förnämsta i Riket”. Om orgelbygget i Stockholms storkyrka 1791-96
Marion Hartwig – Mellan fattigvård, industrialisering och reformer. Kvinnor i Stockholm under 1800-talet
Arne Sundström – Innan broarna byggdes. Lokal ångbåtstrafik på Norrström och Riddarfjärden
Monica Eriksson – Djurgårdens brandstation
Åke Abrahamsson – Stockholm – som bild och verklighet
Göran H Fredriksson et al – Nytt liv i Stuckatörens hus
Stina Mörner – Paasche – Minnen från Kungsholmen

 

SEÅ 1995: Ekoparken
Red. Björn Hallerdt

Henrik Waldenström – Sightseeing i Ekoparken; Ekoparken blir nationalstadspark. Kampen om Ulriksdal – Haga-Brunnsviken – Djurgården.
Christer Lignell – Ur Kungl Djurgårdens historia
Kerstin Westerlund – Hela folkets egendom
Bengt Jonsell – Bergianska trädgården, en hjärtpunkt i Ekoparken
Bo Vahlne – Kungliga miljöer i nationalstadsparken
Marianne Råberg och Kerstin Mandén-Örn – Bebyggelsen inom nationalstadsparkens stockholmsdel
Alf Åberg – Militärliv på Djurgården
Per Wästberg – Djurgården i mitt liv
Björn Hallerdt – Folkliv i det fria
Görel Thurdin – Nationalstadsparken Ulriksdal – Haga-Brunnsviken – Djurgården
Sture Koinberg – Drömmen om Haga

 

SEÅ 1994: Yppighet och armod i 1700-talets Stockholm.
Red. Björn Hallerdt

Björn Hallerdt – Ostindiefarare och skeppbroadel
H Arnold Barton – Uppkomsten av manufakturerna i Canton vid Drottningholm
Stig Fogelmarck – Återvunnet 1700-tal. Några reflexioner kring restaureringar på de kungliga slotten
Jan-Erik Westman – Bryggarkungen Westman
Torkel Stålmarck – Du liufva carnaval. 1700-talets stockholmsmaskerader i dikt och debatt
En vinskänk i 1700-talets Stockholm. Henrik Ekströms levnadshistoria
Per Anders Fogelström – Stockholms oordentligheter
Olov Lönnqvist – De låga stenhällarna som blev Strömsborg

 

SEÅ 1993: Från medeltidens Stockholm
Red. Björn Hallerdt

Margareta Weidhagen-Hallerdt – Från Birger Jarl till Gustav Vasa. Stockholms medeltidsmuseum i ord och bild
Kerstin Söderlund och Barbro Århem – Titthål ner i medeltiden – om de senaste årens utgrävningar i Stockholm
Lars O Lagerqvist – Myntningen i Stockholm under medeltide.
Acke Lindberg – Medeltida båtbyggeri. Skepp och båtar i Stockholms medeltidsmuseum
Göran Dahlbäck – Rådmannen i senmedeltidens Stockholm
Jan Svanberg – Medeltida bildkonstverk i Stockholms kyrkor

 

SEÅ 1992/1991: Det nya Stockholm
Red. Björn Hallerdt

Hans Wohlin – 90-talets Stockholm
Staffan Helmfrid – Storstockholm – en metropol i Europas glesbygd
Aleksander Wolodarski – Starrbäcksängen – alltför ambitiöst?; Sankt Erik – bostäder i parkmiljö
Ingela Blomberg – Södra Stationsområdet och Starrbäcksängen
Jan Inghe-Hagström – Hammarby Sjöstad
Ulf Sandell – Husarviken
Per Kallstenius – Kungsgatan
Anders Sandberg – Stockholm – den gröna staden
Marianne Råberg – Hur tar vi hand om Stockholms byggnadsarv?
Per Wästberg – Stockholms ansikten

 

SEÅ 1990: Stockholmsskildrare
Red. Björn Hallerdt

Bure Holmbäck – Den gamla Mälarstaden. Några anteckningar om Hjalmar Söderbergs Stockholm
Hjalmar Söderbergs Stockholm, färgbilder
Ann Smith – Upptäcksfärd i skaldernas Stockholm
Per Wästberg – Från femtiotal till åttiotal – ett stockholmscollage
Magnus von Platen – Tal om Bellman
Bellmans Stockholm, färgbilder
Curt Hauffman – Bland hattar och mössor i stormaktstidens Stockholm. Kvinnokraft i ett skråämbete
Gunnar Redelius – Engelska flottan i Stockholms skärgård 1854
Åke T:son Lovén – Sällskapet
Ella Wilcke – Flickan från Bryggargatan

 

SEÅ 1989: Från det försvunna
Red. Björn Hallerdt

Astrid Heyde – Käpplingmorden år 1389 – ett 600-årsminne?
Linnea Forsberg – Pesten i Stockholm 1638-1639
Bjørn Westerbeek Dahl – Tre stockholmskartor från 1650-talet
Lars Ljungström – Trehundra år i orangeriet på Ulriksdahl
Will Sjöwall – Den gamla Bellmanskrogen Mäster Anders på Kungsholmen
Per Anders Fogelström – Från det försvunna. En berättelse om livet vid Glasbruksgatorna
Eva Sundquist – Hötorget
Carl Gustaf Trotzig – Skolungdomens skytte och andra vapenövningar

 

SEÅ 1988: Stad i förvandling
Red. Björn Hallerdt

Stad i förvandling. Inledning av Staffan Helmfrid
Per Anders Fogelström – 1930- och 1940-tal
Torsten Westman – 50-talet – idéer blir varklighet
Ulf Hård af Segerstad – 1960-talet
Marianne Råberg – 1970-talet
Bengt OH Johansson – 1980-talet
Mot 1990-talet. Debatt den 18 november 1987 med inledningar av Hans Wohlin, Eva Eriksson och Bo Wijkmark
Walter Loewe – Ett köpmansöde i Stockholm under stormaktstiden
Christian Ahlström – Flöjtskeppet ”Anna Maria” från Stockholm
Per Anders Fogelström – En storgata bortom bergen. En berättelse om Folkungagatan och dess medtävlare Tjärhovsgatan

SEÅ 1987: Söder 700
Red. Björn Hallerdt

Lars Wikström – ”In fundo dicto suthraemalm”. Kring ett brev om Södermalm från 1288.
Bengt Ringberg – En Söder-kronologi.
Per Anders Fogelström – Kring Nytorget. Bilder av Stig Claesson med inledning
Monica Eriksson – Fatburen, den hemlighetsfulla sjön
Jan Inghe-Hagström – Den nya staden vid Södra statio
Marianne Nyström – Daurerska malmgården och släkten Bellman. Bebyggelse och ägare från 1640-talet till 1800
Will Sjöwall – Restaurang Pelikan
Carl Olov Sommar – En kille från Hornstull. Erik Asklund som söderskildrare
Nils-Erik Landell – Gröna Söder

 

SEÅ 1986
Red. Björn Hallerdt

Per Anders Fogelström – Historia och historier kring Hammarby sjö
Robert Sandberg – Ett dubbeljubileum. Stockholms privilegier 1436 och 1636
Claes Ellehag – Clas Totts palats vid Munkbron
Walter Loewe – Tobaksspinnarna. Några människoöden i 1600-talets Stockholm
Olle Rydberg – Så gick det till på Per Froms Velocipedfabrik. Ur Fredrik Rydbergs dagbok från 1890-talet
Will Sjöwall – Restaurang Alhambra
Per Sigurd Lindberg – Impediment

 

SEÅ 1985
Red. Björn Hallerdt

Carl Olov Sommar – Strandvägen
Margareta Cramér – Ladugårdslandet möter Östermalm i kvarteret Vildsvinet
Björn Hallerdt och Göran Fredriksson – En sockerbagare vid Karlavägen
Anna von Ajkay – Beckholmen – Djurgårdens okända ö
Arne Sundström – Mälarvarvet på Långholmen 300 år
Östermalm, Mälarvalvet och Amalia von Helvigs akvareller i färg
Ingrid Padel – Amalia von Helvigs stockholmsakvareller
Ulla Johanson – Nödåret 1697

 

SEÅ 1984
Red. Björn Hallerdt

Jan Svanberg – Murare i senmedeltidens Stockholm
Lars Ericson – Stockholm och pamflettstriden mellan Sigismund och hertig Karl 1602
Murare och guldsmeder, färgbilder
Linnea Ingelstam – Att bli guldsmed på Gustav II Adolfs tid
Claes Ellehag – Fältmarskalken Åke Totts gård på Riddarholmen
Gunnar Sillén – Hamnbilder
Inger Ström – Billing – Stockholms hamn genom tiderna. Utbyggnad och administration
Hamnen och italienare i Stockholm, färgbilder
Christian Catomeris – På positivhalarnas tid – italienare i sekelskiftets Stockholm
Gösta Selling – Samfundet S:t Eriks stockholmssamling
Carl Olov Sommar – Stig Trenter som stockholmsskildrare

 

SEÅ 1983
Red. Björn Hallerdt

Kerstin Gyllensvärd – Flickan i trädgården
Göran Dahlbäck – Fanns det skomakare på Skomakargatan? Om den näringsgeografiska strukturen i 1460-talets Stockholm
Henrik Ahnlund – Stockholms stads arkitekt Johan Eberhard Carlberg
Margareta Cramér – Gatubeläggning i Stockholm
Carl Olov Sommar – Järn på stan. En bildsvit om järnsmide och gjutjärn i Stockholms stadsbild
Birgitta Wendt och Ann-Charlotte Backlund – Serafimerlasarettets byggnadshistoria till 1800-talets slut
Olle Rydberg – Stockholms skofabrik från början till slut
Gunnar Jungmarker – Fidéle – ”den trogna hunden på Maria kyrkogård”

 

SEÅ 1982
Red. Björn Hallerdt

Lars Bengtsson – Stockholm – plats för medeltidsforskning
Carl Magnus Rosell och Gösta Selling – Lydert Bartels´hus i kv Cepheus
Margareta Cramér – Stadens belysning
Carl Olov Sommar – Vägvisare i huvudstaden. En blick på turisthandböcker för stockholmsbesökare
Ann-Kristin Hellbom – Broar över Stockholm vatten
Rune Stensson – Ett kolerabrev från Kungsholmen
Göran Söderström – Strindbergs Stockholm
Torsten Svedfelt – Stockholm i Zorns måleri

 

SEÅ 1981
Red. Björn Hallerdt

Björn Hallerdt – Industrimiljö i Stockholm, en bildsvit av Ingvar Lundkvist
Fredric Bedoire – Den stora arbetsplatsen
Sven Jansson – Grosshandlarindustri vid Tullportsgatan. Hylin & Co i kretsen av kemisk-tekniska företag
Primus och Avance. Ur fabrikör J. V. Svensons levnadsbeskrivning
Gösta Selling – Stockholmsbilder i Magalottis Sverigeskildring 1674
Per Anders Fogelström – Familjen Brandel – och mamsell Josabeth´

 

SEÅ 1980
Red. Björn Hallerdt

Anders Ödman – Helgeandsholmens medeltida utveckling
Göran Dahlbäck – Helgeandshuset – en välgörenhetsinrättning i det medeltida Stockholm
Tommy Wadsten – Farmaci och metallurgi på Helgeandsholmen under 1600-talet
Göran Sidenbladh – Arkitekter och murmästare i äldre tider i Stockholm
Ingrid Runnquist – De Geerska palatset
Martin Olsson – Festligheter i Stockholm för kronprins Karl Johan hösten 1813 och 1814
E. G. Westman – Stadshusprofiler


SEÅ 1979
Red. Björn Hallerdt

Margareta Cramér och Lennart af Petersens – Från Norrtull till Roslagstull 1978
Björn Linn – Vårt förflutnas framtid
Stan Karling – En förbisedd gammal Stockholmsbild
Ulla Johanson – Ridderskapet och adeln vid 1755-1756 års riksdag
Arne Sundström – Hur minns vi skeppsvarven på Söder?
Elin Fris-Neovius – Vi bodde på Östgötagatan 31
Britt Eva Schartau – Idéer kring Hötorget
Agneta och Nils Björck et al – Stockholms centralstation
Göran Sidenbladh – Yngve Larsson: Mitt liv i stadshuset

 

SEÅ 1978
Red. Björn Hallerdt

Björn Hallerdt och Mats Rehnberg – Stockholms universitet och den kulturhistoriska stockholmsforskningen
Gunnar Sillén – Ångbåtsbesättningen i Stockholms skärgård
Kjell Löfgren – Vikingarnas segelsällskap
Margareta Sandlund – Värtahamnen förr
Marianne Renlund – Vedhanteringen i Stockholm 1940-1971
Catrin Andersson och Kerstin Davidson – Brukssmäckan – en kvinnlig grovarbetare
Ulla Lethenström och Elisabeth Nyström – Tvätt- och strykinrättningar i Stockholm
Birgitta Bergström – Chanteuser, akrobater, komiker på Stockholms Tivoli omkring 1890
Hans Lepp – Svenska Panoptikon

 

SEÅ 1977
Red. Björn Hallerdt

Gustaf Näsström – En stockholmsrapsodi genom fem sekler
Sten Karling – Blodbadstavlan
Stig Fogelmarck – Slott i förvandling
Fredric Bedoire – Edelstamska huset
Göran Sidenbladh – Stadsingenjörer och stadsarkitekter i Stockholm
Lars Brattberg – Järvastaden – en kommunal satsning
Bo Wingren – Gamla ting i nya hus
Gösta Selling – Samfundet S:t Erik 75 år

 

SEÅ 1976
Red. Sune och Inger Zachrisson

Göran Lindahl – Förändringsmönster i Stockholms förorter
Beatrice Fizir-Chrapkowski – Hyreshusbebyggelse i Stockholms förorter kring sekelskiftet
Margareta Cramér – Stenhamra, Stockholms stenhuggarsamhälle
Eva-Britt Bexelius och Lars Westberg – Sopor blev blommar. Hässelby villastad och handelsträdgårdsverksamheten.
Gunilla Nilsson och Monika Carlheim-Gyllensköld – Gamla Enskede
Niklas von Zweigbergk – Kollektiva kommunikationer i Storstockholm 1860-1950
Göran Sidenbladh – Stockholms förorter 1931-1949
John Sjöström – Kring förorternas förnyelseproblem
Fredrik von Platen – Ekonomiska förändringskrafter i storstaden periferi

 

SEÅ 1975
Red. Sune Zachrisson

Elis Johansson – En port, ett staket – en värld innanför och en värld utanför
Åke Daun – Reimersholms historia. Om samhällsklasserna och deras byggnader
Harald Althin – Fotograferna Roesler
Hans Beskow – Husen Skeppsbron 34 och 36. Kulturhistoriska anteckningar om deras förhistoria, tillkomst och ägare
Lars Bengtsson – Ett märkligt kassettak Gråmunkegränd
Curt Haij – Ett dråp på Stortorget år 1670. Rättegångsprotokollen berättar
Gösta Percy – Musikinstrument i Fredmans epistlar och sånger

 

SEÅ 1974
Red. Harald Hvarfner

Ulf Hård af Segerstad – Blå huset vid Hötorget
Hemma hos Cederlunds. Minnesanteckningar sammanställda av Georg Svensson
Gerd Reimers – Förvandlingens Stockholm, speglat i dikten
John Sjöström – Arkitekten Artur von Schmalensee
Fredric Bedoire och Göran H Fredriksson – Fredsgatan 4 – Sundsvallsbankens stockholmskontor 1902-1972
Hans Eklund – Gustav III landade vid Skeppsbron
Hans Beskow – Agnefit och Stockholms äldsta stadsplan
Werner Pursche – Bagaren Joachim Schult och Stora Nygatans framdragande
Tryggve Byström – Kvartersnamnen i Staden mellan broarna i Stockholm

 

SEÅ 1972/73
Red. Harald Hvarfner

Gustaf Näsström – Med gubben Gjörwell i det gustavianska Stockholm
Marianne Råberg – Katarinaberget – utredning och bevarandeförslag
Erik Andrén – Melchior Jungs glasbruk i Stockholm 1641-1978
Martin A. Ohlsson – Stjärntittare och observatorier
Henrik Ahnlund – Människor och murverk i kvarteret Cepheus
W-son Ahlmann – På tal om Smedsudden
Hans Eklund – Smedsudden och Gotthard Widing – en livsstil
Nils Westermark – De medeltida vårdanstalterna i Stockholm och deras sammanslagning
Torsten Svedfeldt – En Stockholmscaprice av Ernst Josephson
Emil Schieche – Peter Hinrich Fuhrmann 1714-1773

 

SEÅ 1971
Red. Henrik Ahnlund

Olle Dahlén och Lennart af Petersens – Huset på Helgeandsholmen. En avskedsvisit
Andreas Oldeberg – Ett gammalt orgelverk från Stockholms Storkyrka
Fredric Bedoire – Regeringsgatan 30 och bebyggelsen i kvarteret Spektern
Harald Althin – Epoken Jaeger slut
Sven Lagerstedt – Henning Berger – en bortglömd Stockholmsskildrare
Gunnar Redelius – Hotell Rydberg och Årsta slott
Bengt Wittström – Ska vi inte ta och jazza?
Thomas Hall – Sagerska husen. En studie i kommunal kulturmiljöpolitik

 

SEÅ 1970
Red. Henrik Ahnlund

Erik Andrén – Slottsbranden 1697
Per Wästberg och Lennart af Petersens – Brytningarnas tid
Gustaf Näsström – En stockholmsskildrare för 150 år sedan
Gösta Berg – Museer, museiföremål och museala människor
Hans Beskow – Råcksta Gård
Harald Althin – Andreas Hasselgren – publicist – Stockholmsfotograf
Göran Sidenbladh – Kulturhistoriska hänsyn i samhällsplaneringen
Jan Afzelius – Från Kungsträdgården och Norrmalmstorg, fem stockholmsanteckningar
Martin A Ohlsson – På Stora Badstugatan
Erik Stark – Ombyggnationer i Gamla Stan
Torsten Althin – Så började vi – så slutade vi

 

SEÅ 1969
Red. Henrik Ahnlund

Harald Althin – De första Stockholmsfotografierna
Nils och Inga Friberg – Mälarområdets handelsgeografi. Några äldre huvudlinjer
Sten Karling – Drottning Christinas triumfbåge i Stockholm
Harald Thunæus – Stockholmsölet genom tiderna
Hans Sundblom – Kring det Fersenska palatset och dess byggnadshistoria
Erik Vendefelt – Prinsessan Hedvig Elisabeth Charlottas intåg och mottagande i Stockholm 1774.
Rolf Løchen – ”Den Norske Ministerhotel” i Stockholm 1815 -1906                                 
Birger W. Grape och Lennart af Petersens – Från Kungl. myntet
Thomas Paulsson – City, bilismen och kommersialismen. Ett debattinlägg

SEÅ 1968
Red. Henrik Ahnlund

C. G. U. Scheffer – Stockholms läns vapen
Ulf Hård af Segerstad och Lennart af Petersens – Stockholm blir större och mindre
Rune Norberg – S. Martinsbilden i Solna och Albertus Pictor
Wolfram Kock – Stockholm i medicinhistoriskt perspektiv
Nils Beckman – Bondeska palatset och Högsta domstolen
Åke Stavenow – Tivoliplaner i 1840-talets Stockholm
Gudmar Hasselberg – ”Tidningsskrifvaren.” En tendenspjäs från 1850-talet och dess bakgrund
Margareta Cramér – Disponentvillan på Rörstrand
Märta Sparre, f. Almström – Barndomsminnen från disponentvillan på Rörstrand
Sven Elmgren och Lennart af Petersens – Sista studentexamen

 

SEÅ 1967
Red. Henrik Ahnlund

Kurt Bergengren och Lennart af Petersens – Norra Smedjegatan
Jonas Berg – Permanent utskott eller tillfällig rådsförstärkning
Walter Bauer – Tessinska palatsets trädgård rekonstruerad
Ingegerd Henschen – Tygtryckerier i Stockholm 1789-omkr. 1845
Mats Eklöf – Den unge Siwertz´Stockholm
Ivar Öman – Storstad i förvandling
Gösta Selling – Samfundet S:t Erik och Stadsholmen

 

SEÅ 1966
Red. Henrik Ahnlund

Gustaf Näsström – Stockholmsåret 1753
Sigurd Wallin – Tapetmålarverk
Roland Odlander – Märkliga målningsfynd på Norrmalm
John Swensk – Stockholms första brandordning 1661
Arne Holmberg – Carl Gustaf Mosander om Riddarholmskyrkans brand år 1835
Märta Gahn – 12an. Minnesbilder från det Palmeska huset
Ola Ehn – En ny sanering i Gamla stan. Från de byggnadshistoriska undersökningarna i kvarteret Pygmalion
Lennart af Petersens – Bilder från Mariaberget

 

SEÅ 1965
Red. Henrik Ahnlund

Björn Gottlieb och Lennart af Petersens – Värtan och Hjorthagen. Ett stycke Stockholm som byter ansikte
Carl Olof Cederlund – Stockholms skeppsgård och regalskeppet Wasa
Hans Beskow – Hufvudsta gård
Åke Brandel – Du Puy, två Berwald och ett musikliv
Nils Ignell – en märklig stockholmspräst för hundra år sedan. Alfhild Cnattingius minnesanteckningar
Per Bergström, bild – Soldat på Järvafältet
Sven Lagerberg – Minnen från den militära verksamheten på Järvafältet under 1920-30-talen

 

SEÅ 1964
Red. Henrik Ahnlund

Gottfrid Carlsson – Ålen och lejonen i Stockholms storkyrka. Om en dikt från år 1559
Carola Goldkuhl f Trotzig – Peter Trotzenfelt 1613-1679
Henning Wieslander – En hannoveransk diplomat i Stockholm julen 1683-84
Hertha Boman f. Segerdahl – Två Stockholmskonstnärer på 1700-talet. Ornamentsbildhuggare Johan Ljung och Pehr Ljung
Fredrik Schütz – Teknikens utveckling i gamla Stockholm
Siv Rahm – Jugendarkitektur på Östermalm
Igor Dergalin och Josef M. Stäck – Planläggning av Järvafältet
Gerd Reimers och Lennart af Petersens – Stuckatörens hus, David Bagares gata 10

 

SEÅ 1963
Red. Henrik Ahnlund

Gunnar Berefelt – Stadspanoramats utveckling i Sverige från cirka 1550 till 1850. En stilhistorisk studie.
Carola Goldkuhl f. Trotzig – Järntorget – Kopparberget. En 1600-talskrönika
Marianne Råberg – von der Lindeska och Scharenbergska husen. Ett bidrag till deras byggnadshistoria.
John Swensk – Eldsvådorna i Bergstralska huset 1770 och 1781
Åke Nisbeth – Kungsholms glasbruk. Några notiser om byggnaderna
Folke Lindberg – Stockholm vid tiden för den stora kommunalreformen. En socialhistorisk skiss
Göran Rosander – ”Kyrkogårds kullorna”. De kvinnliga säsongsarbetarna på Norra begravningsplatsen i Stockholm
Mert Kubu och Lennart af Petersens – Vardag i Stadshuset

 

SEÅ 1962
Red. Henrik Ahnlund

Hans Hansson – Wasa och Stockholm
Petrus Envall – Namnet Stockholm
Björn H. Hallström – En Stockholmskyrka i St. Petersburg
Anna-Britt Sifversson – Handeln på Hötorget under 1800-talet
Oscar Söderlund – Sommaren 1912
Hans Åkerblad – Att bygga i stad. Några tankar om sanering av äldre stadskärnor
Bo Grandien och Lennart af Petersens – Drömmarnas Hagalund

 

SEÅ 1961
Red. Gösta Selling och Henrik Ahnlund

Hans Hansson – Arkeologi i Stockholm
Henrik Ahnlund – Den medeltida Johanneskyrkan
Sigurd Wallin – Svart arkitektur av sammet
Margareta Cramér – Carl Stephan Bennet som Stockholmsskildrare
Carl-Fredrik Corin – Eldkvarnen och dess ägare
Erik Hofrén – Axel Nyström och Brunkebergs hotell
Lars Ridderstedt – Nya kyrkor i Stor-Stockholm

 

SEÅ 1960
Red. Gösta Selling

Bengt Thordeman – Erik den helige
Per Anders Fogelström – Häxorna i Katarina
Gunnar Hellström – Vinskänkar och källare på Södermalm under Karl XII:s tid och frihetstiden
Signe Fredholm – Det gamla Djurgårdsvarvet och dess ägare
Gösta Selling – Esplanadsystemet och Albert Lindhagen
Yngve Larsson – Nedre Norrmalm. Historiskt och ohistoriskt

 

SEÅ 1959
Red. Gösta Selling

Eva von Zweigbergk – Ur Annastina Alklmans minnesalbum
Gunnar Hellström – Vinskänkar och källare på Kungsholmen, Norrmalm och Ladugårdslandet under Karl XII:s tid och frihetstiden
Ulla Behr – Dramatiska teatern i palatset Makalös
Tord O:son Nordberg – Farsta gård
Gösta Selling – Kring Hötorget
Göran Lindahl – Norrmalmsregleringen – ett bildsvep med kommentarer

 

SEÅ 1958
Red. Gösta Selling

Märta Karlgren – Barndomsår i gamla G.C.I. kring sekelskiftet
K. O. Hammarlund – Munkbromiljö under tre sekler
Ingrid Hansson – Sankt Jakobs medeltidskyrka
Christina Backman-Martinsson – ”Gubben Medvind” – en kavaljer på Karl Johanstiden
Gösta Langenfelt – Härledning av namnet Vantör
Birger Nerman – Var Stockholm handelsplats under vikingatiden?
Göran Sidenbladh – Östermalm, en stadsdel i förvandling
Gösta Selling – Gamla hus i storstaden

 

SEÅ 1957
Red. Gösta Selling

Kai Curry-Lindahl – Svanarna på Stockholms ström
Sigfrid Svensson – En skånsk skomakargesäll i 1840-talets Stockholm
Hans Hansson – Om takdropp
Tord O:son Nordberg – Skeppsbrons äldsta trähus räddat
Gunnar Hellström – Vinskänkar och källare i Staden inom broarna under Karl XII:s tid och frihetstiden
Gösta Lundborg – Järnvägen och broarna över Riddarholmen

 

SEÅ 1956
Red. Gösta Selling

Sigurd Wallin – Hackerts bild av Årstaviken sommaren 1764
Nils Afzelius – Filikromen, Maja Lisa och Peter Twist
Sven Lagerberg – Militär och midsommar på Ladugårdsgärdet
Carine Lundberg – De Stuartska husen
Carl-Henrik af Klercker – Det framtida Stockholm i bilismens tecken
Kerstin Simon London – Född vid Drottninggatan
Erik Jonson – Det ryska hotet mot Stockholm 1719

 

SEÅ 1955
Red. Gösta Selling

Gunnar Hellström – Skeppsbron och Skeppsbroraden
Tord O:son Nordberg – Märkliga målningsfynd i Staden mellan broarna
John Bernström – Fakta om Axel Oxenstiernas palats i Stockholm
Erik Jonson – Utflykt till Vaxholm 1819
Ester Grönblad – Tapetfabrikörerna Landgren och Wikström och deras badort Furusund
Gerd Ribbing – Nittitalsminnen från Hässelby
Sven Markelius – Vällingby och den aktuella Stockholmsplaneringen

 

SEÅ 1954
Red. Gösta Selling

Åke Thulstrup – Våra Stockholmar
Hans Hansson – Landhöjningen och Gamla stans bevarande
Lizzie Carlsson – Mickel Rauka och hans hustru
Alf Nordström – ”Nu är drickning börjad”
Henrik Julin – En Stockholmsinteriör, dess lokalisering och datering
Hilma Andersson – Ett Stockholmshem vid mitten av 1800-talet. Ur ”Verklighetsbilder”
Carl-Herman Tillhagen – Servitörsminnen från 90-talets Berns
Torbjörn Olsson – Järnvägsbron och byggnadsstadgan

 

SEÅ 1953
Red. Gösta Selling

Nils Ahnlund – Stockholm 700 år
Olle Nystedt – Stockholm och kyrkan
Stockholm under sju sekler. En bildsvit från sju utställningar

 

SEÅ 1952
Red. Gösta Selling

Nils Ahnlund – Olaus Petri och Stockholm
Arvid Stålhane – Bellmansrummen i Stockholms Stadsmuseum
Gösta Langenfelt – Huvudstadens namn
K. O. Hammarlund – Från fattighjon till folkpensionär
Tord O:son Nordberg – Greger von Schönfelts palats och praktsal.
Lars-Gunnar Romell – Stockholms minnesmarker

 

SEÅ 1951
Red. Gösta Selling

Nils Ahnlund – Sammansvärjningen i Stockholm år 1536
Andreas Lindblom – Sommarnöje på rokokotiden
Nils Afzelius – Stockholmskildraren Bellman
Marshall Lagerquist – Stockholms möbelhandlarsocietet under 1700-talet
Nils G. Wollin – Gripsholmsrestaureringen och Fredrik Lilljekvist
Hjalmar Söderberg – En Stockholmskrönika från sekelskiftet
Gösta Selling – Samfundet S:t Erik 50 år

 

SEÅ 1950
Red. Gösta Selling

Hans Hansson – Underjordiska gångar
K. O. Hammarlund – Diligensen går från Klara
Vivi Hallberg – Utställningsbesök 1866
Tord O:son Nordberg – Huset Lejonet vid Tyska brinken
Einar Key – Tillkomsten och utbyggandet av Kungl. Serafimerlasarettet
Torsten Svedfelt – Albert Engström som Söder-skildrare
Jan Herbert Martin – Den stora stadaplanetävlingen – Österleden
Hakon Ahlberg – Kommentar till tävlingsresultatet – Österleden
Alf Nordström – Mera om Hans Majestät Konungens norska garde


SEÅ 1949
Red. Gösta Selling

Hans Åkerblad – Stockholmarna och skärgårdsbebyggelsen
Sigurd Nauckhoff – Karl XV:s port
Gunnar Hellström – Jöran Persson och Staden inom broarna
Per Wieselgren – Georg Stiernhielm som tomtägare och husbyggare
Stig Fogelmarck – Gustav III:s Opera
Gösta Berg – Bärstolstrafiken i Stockholm

 

SEÅ 1948
Red. Gösta Selling

Sixten Strömbom – Camphysens målning av Stockholms slot
Olof Byström – Tre nyfunna Stockholmsutsikter
Tor O:son Nordberg – Rydholms fastighet vid Stora Nygatan
Henning Julin och Georg Hesselman – Ett storbygge för hundra år sedan och dess förhistoria
Nils Ahrbom – Staden som bostadsmiljö
Gösta Selling – Wetterlings Stockholmsalbum

 

SEÅ 1947
Red. Gösta Selling

Gotthard Johansson – Prins Eugen som Stockholmsskildrare
Kjell Kumlien – Käpplingemorden
Tord O:son Nordberg – Wrangelska palatset
Gunnar Linde – Baggensstäket
Magnus von Platen – Utvärdshus i Stockholmstrakten vid 1700-talets början
Alf Nordström – Hans Majestät Konungens norska garde
Martin A. Ohlsson – Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Inför ett femtioårsmöte
Arne Biörnstad – Får Stockholm bli större?

 

SEÅ 1946
Red. Gösta Selling

Hans Hansson – Norrmalm i stöpsleven
John Swensk – Stadsvaktens föregångar och tillkomst
Vivi Hellberg – Turist i Stockholm 1799
Arvid Stålhane – Hôtel Garni’s gästbok
Margit Palmær – Cajsa Warg i Stockholm
K. O. Hammarlund – Claes Adelskölds stadsplan för Stockholm
J. L. Hartmann – Blasieholmen inför opinionen
Sven Markelius – Stadsholmen och genomgångstrafiken

 

SEÅ 1945
Red. Gösta Selling

C. F. Palmstierna – Carl Johan och Stockholm
Arvid Stålhane – Bellmans morfar
Fredrik Neumeyer – Chapman i Stockholm
Alf Nordström – Vindragarna och deras härbärge
Hans Hansson – Ringmurar och hamnar i det medeltida Stockholm
Brynolf Hellner – En 1600-talsgård på Järvafältet
Sven Ulric Palme – Stockholms kapitulation 1520
Carl-Fredrik Ahlberg – En plan för Stockholms framtid

 

SEÅ 1944
Red. Gösta Selling

Göran Axel-Nilsson – Stadens klenoder
Esther Jacobson – Från Nybrogatan, Riddargatan och Sperlingens backe
John Swensk – Norra Kämnärshuset
Gunnar Bolin – Petter Stenborgs teater och huset Kindstugatan 11
Karl Erik Steneberg – En Stockholmsbild från 1600-talet
Henrik Alm – van der Nootska palatsets arkitekt
Birgitta Ahlberg – Stockholmsliv för hundra år sedan speglat i en veckotidning
David Anger – Bro eller tunnel – Blasieholmsleden
Ivar Tengbom – Stadsbilden och Blasieholmsleden
Holger Blom – Slå vakt om de fria vattnen! – Blasieholmsleden
Gotthard Johansson – Kolmätargränd och kanslihusannexet

 

SEÅ 1943
Red. Gösta Selling

Gunnar Hellström – Gustav II Adolfs nyreglering av Staden inom broarna
Gunnar Bolin – Där skalden Lucidor dräptes
Ingvar Peterzéns – Skeppet Svanen resa till Holland
Åke Meyerson – Befolkning på Södermalm 1676
Marita Lindgren-Fridell – Sidenfirman K. A. Almgren 1833-1910
Alf Kjellén – Riddarstads Stockholms-mysterier
Gösta Selling – Hotet mot Ladugårdsgärdet

 

SEÅ 1942
Red. Gösta Selling

Henrik Schück – Ansatser till ett universitet i Stockholm före 1800-talet
Helge Almquist – Marsoroligheterna i Stockholm 1848
Arvid Stålhane – Ett bildreportage från Gustav IV Adolfs Stockholm
Gotthard Johansson – Trettiotalets Stockholm

 

SEÅ 1941
Red. Gösta Selling

Nils G. Wollin – Johan III:s lusthus och kasern I på Skeppsholmen
Göran Axel-Nilsson – Urban målare
Åke Meyerson – Ett Stockholmsbesök på Kristinas tid
Johan Swensk – Brunnar, vakar och vattenledningar
August Gynther – För vem inreddes de gustavianska rummen i Hotell Östergötland?
Henrik Schück – Minnen från 1860-talet
Sigurd Westholm – De gamla Stockholmskvarterens framtid
Olof Thunström – Ett livsverk i Stockholms tjänst

 

SEÅ 1940
Red. Gösta Selling

Esther Jacobson – Fredrikshov
Arvid Bæckström – Fredrik Bloms flyttbara hus
Johannes Hoving – En malmgårds öden
Tord O:son Nordberg – Stormaktstidens kungliga stallbyggnader och rännarbaner    
Gunnar Bolin – Vinkällare, krogar och gårkök i Stockholm år 1671
Holger Blom – Stadsparken

 

SEÅ 1939
Red. Gösta Selling

Carin Lindskog – Stockholms förste Epahandlare, Benjamin Leja.
Wendla Falk – Hiärneska huset i kvarteret Näckström och dess invånare
Åke Setterwall – Mariebergs brännugnsbok 1763-1765
Bengt Thordeman – Medeltida myntfynd från Stockholm
Tord O:son Nordberg – Den medeltida bebyggelsen i kvarteret Cepheus
Bengt Bengtsson – Cepheus i stöpsleven
Gustaf Näsström – Cepheus Redivivus

 

SEÅ 1938
Red. Gösta Selling

Sigurd Wallin – Loheskattens silverpjäser
Göran Axel-Nilsson – Inflyttningen till Sverige. Handelshuset grundas – Släkten Lohe
Carl-Fredrik Palmstierna – Syskonstrider. Släktens undergång  – Släkten Lohe
Henrik Alm – Emanuel Swedenborgs hus och trädgård
Martin Lamm – Stockholmskildringen i Strindbergs Röda rummet
Carl-Fredrik Corin – Hur Stockholm fick självstyrelse

 

SEÅ 1937
Red. Gösta Selling

Göran Axel-Nilsson – Mamsell Sjöberg
Dagmar Anckarsvärd – Katolska kyrkan och katolska församlingen i Stockholm 1784-1837
Vivi Hellberg – En fransman i Stockholm på 1850-talet
Heribert Seitz – Kungsholms glasbruk
Som volontär hos Tottie & Arfwedson. Utdrag ur Petter Törngrens minnen.
O. Källström – Herr Eskils gemak
Birger Lindberg – Garnisonssjukhuset i Stockholm. En byggnadshistorisk undersökning.
Gustaf Näsström – Norra Djurgårdens bebyggande
Tord O:son Nordberg – En Stockholmskrönika från mitten av 1600-talet

 

SEÅ 1936
Red. Gösta Selling

Nils Horney – Lungor åt storstaden
Esther Jacobson – Den stora branden i Klara den 8 juni 1751
Thure Nyman – När Stockholms skräddareämbete ville sälja färdiggjorda kläder
H. H. von Schwerin – Danviks kyrka och hospital
Arvid Stålhane – Snacks stockholmsbilder och Svecia Antiqua
Sune Ambrosiani – Ösby och Västby, Vasastadens föregångare
Gösta Berg – Ur den stockholmska gatutrafikens historia
Henrik Alm – Roslagstull 1666-1675

 

SEÅ 1935
Red. Gösta Selling

Göran Axel-Nilsson – Storhetstidens portalskulptur i gamla Stockholm
Martin Olsson – Stockholms gamla slott och de Hogenbergska sticken
Tord O:son Nordberg – Medeltidshus i Staden mellan broarna
Evert Palmer – Befolkning och bostäder i Staden mellan broarna
Gösta Selling – Saneringen av Staden mellan broarna

 

SEÅ 1934
Red. Gösta Selling

Carin Lindskog – Ferdinand Tollin som Stockholmsskildrare
Wilhelm Koppe – När Stockholm var Hansestad
Lizzie Carlsson – Bödelsämbetet i det medeltida Stockholm. En kulturhistorisk studie
Göran Axel-Nilsson – Om bild- och stenhuggarämbetet i Stockholm under 1600-talet
Åke Setterwall – Stockholms börsbyggnad. Ett bidrag till dess arkitektoniska utvecklingshistoria
Gotthard Johansson – Norrmalmstävlingen

 

SEÅ 1933
Red. Gösta Selling

Hakon Ahlberg – Stockholmsnaturen som folkpark
Sten Karling – Axel Oxenstiernas palats i Stockholm
Dagmar Anckarsvärd(inledning och översättning) – Stockholm 1789-1790, skildrat av en polsk kanik
Ove Leijonhufvud – En gustaviansk teater i Stockholms slott
Folke Wernstedt – Ägarna och rättegången – Två medeltidshus vid Storkyrkobrinken
Gösta Selling – Byggnaderna – Två medeltidshus vid Storkyrkobrinken
Erik Lundberg – Västerländska borgarhustyper – Två medeltidshus vid Storkyrkobrinken
Ägarlängd för Storkyrkobrinken 5 – Två medeltidshus vid Storkyrkobrinken.
Holger Blom – Slussområdets bebyggelse i äldre tider

 

SEÅ 1932
Red. Gösta Selling

Ragnar Hoppe – Några Stockholmsbilder av Elias Martin
Arthur Sjögren – Två påtänkta, men aldrig fullbordade gravyrverk över Stockholm
Gösta Malmborg – Årres ritskola
Nils Östman – Kalvariestenarna på Södermalm
Albert Löfgren – Näckaströmstrakten och Packaretorgsviken
Olof Thunström – Slussområdets reglering
Tord O:son Nordberg – Fynden vid Slussplan och den senmedeltida stadsmuren
Gösta Berg – Boskapsskötsel och jordbruk i det gamla Stockholm

 

SEÅ 1931
Red. Sigurd Wallin och Gösta Selling

Olof Thunström – Bostadsbyggandet i Stockholm efter krisåren
Sune Ambrosiani – Ekeby och Stockholm
Sten Karling – När Makalös byggdes
Axel Cronquist – Cortéger vid kröningar och hovfester
Arthur Dunér – Stockholms äldsta skjutbanor
G. O. Gunne – Kvarteret Mäster Mikael och skarprättaren Mikael Reisuer
Nils Östman – De förlorade tänkeböckerna 1530-1538

 

SEÅ 1930
Red. Sigurd Wallin och Gösta Selling

Sven Tunberg – Carl Hallendorff
Tage William-Olsson – Sveavägen. Studier till Stockholms generalplan
Gotthard Johansson – Problemet Staden mellan broarna
Thure Nyman – Byströms villa
Enar Leffler – Kungl. Statybildhuggarebostället vid Beridarebanan
Henrik Alm – Stockholms observatorium
Vilh. Djurberg – En dödande värjstöt

 

SEÅ 1929
Red. Sigurd Wallin

Gösta Selling – Samfundet S:t Eriks stockholmsregister. Några upplysningar
Carl Hallendorff – Det stora juvelsveket i riksbanken
Martin Olsson – Stockholms slotts medeltida byggnadshistoria
Julian Olbers – Drag ur livet i Stockholm vid slutet av medeltiden
Tord O:son Nordberg – Stadsplaneregleringen i Staden inom broarna och det gamla Svartbrödraklostret i Stockholm; Augustin von Mörspergs skildring av Stockholms slott från år 1592
Nils Östman – Bibliographia Simonssoniana

 

SEÅ 1928
Red. Gustaf Upmark

Arthur Sjögren – Vårdtornet på Brunkeberg
Tord O:son Nordberg – Spökslottet, II
Carl Fredrik Corin – Kampen om Stockholm 1521-1523
Arthur Nordén – Drotsen Brunke och Brunkebergsnamnet
Torsten Kolmodin – Stockholms stads biblioteque
Nils Östman – 1622 års karta över Stockholm – den äldsta Stockholmskartan
Axel Cronquist – Stockholmsekipage på 1890-talet

 

SEÅ 1927
Red. Gustaf Upmark

Erik G. Folcker – Från Stockholmslivet i Kung Fredriks tid; ur en samtida brevsamling
Gunnar W. Lundberg – Ur Bellmans värld. Personhistoriska anteckningar till Fredmansdikten
Carl Forsstrand – Trädgårdar och trädgårdsmästare i 1700-talets Stockholm
Tord O:son Nordberg – Spökslottet
Stig Roth – Spökslottets praktplafond
Albert Löfgren – Bidrag till vårt brandförsäkringsväsendes äldre historia

 

SEÅ 1926
Red. Gustaf Upmark

Carl Forsstrand – Bergstralska huset; från adelspalats till hyreskasern och kommunalhus. En gammal Stockholmsfastighets öden och invånare
Åke Stavenow – En arkitekttävlan i Stockholm 1736
Arthur Sjögren – Stenskär – Strömsborg; bidrag till Strömsborgs bebyggelsehistoria
Bertil Waldén – Tre väderkvarnar från det gamla Stockholm
Nils G. Wollin – Ulriksdaglsstudier: I: Några drag ur slottsanläggningens historia. II: Trädgårdsskulpturer. III: Tillförlitligheten hos Ulriksdalsbilderna i Svecia.
Hans Toll – Stockholms uppkomst
Arthur Sjögren – En okänd klocka på Storkyrkans torn
Gurli Linder – Några reflexioner över hembygdskunskap och en hembygdsbok om Stockholm

 

SEÅ 1925
Red. Gustaf Upmark

Gunnar Bolin och Erik Vennberg – En Stockholmsbeskrivning av Erik Dahlberg från omkring år 1622
Carl Forsstrand – En Stockholmsläkare under förra hälften av 1600-talet, Jakob Robertsson, livmedikus hos Gustav II Adolf
Nils G. Wollin – Karl XII:s torg, Kungl. Stallet, Makalös, planteringen
Oswald Kuylenstierna – Om Bellmans födelsehus
Adolf Schück – S:t Jakobsgillet i Stockholm
Ragnar Josephson – Sparreska palatset
Tord O:son Nordberg – Kungsträdgårdsmuren
Karl Löfström – Stockholmska ordstäv med personhistorisk bakgrund
Gustaf Upmark – Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten

 

SEÅ 1924
Red. Gustaf Upmark

Carl David Moselius – Louis Masreliez som dekoratör och teoretiker
Andreas Lindblom – Rikssalen å Stockholms slott
Nils G. Wollin – Kungsträdgården i Stockholm II
Tord O:son Nordberg – De kulturhistoriska grävningarna på Stockholms slott 1922-1923

 

SEÅ 1923
Red. Gustaf Upmark

C. A. Ossbahr – Architectura numismatica
Nils G. Wollin – Kungsträdgården i Stockholm I
Gunnar Bolin – Stockholms hävdatecknare förr och nu
Ragnar Josephson – Jean de la Vallées slottsförslag
Carl David Moselius – Den klassiska konstens renässans under 1700-talet och Adrien, Jean Baptiste och Louis Masreliez

 

SEÅ 1922
Red. Gustaf Upmark

Gunnar Bolin – Kvartersindelning och tomtnumrering i gamla Stockholm
Frans De Brun – Vinstugor och värdshus i Stockholm i början av 1600-talet
Ragnar Josephson – Stockholms slott: en stilstudie
Gunnar Mascoll Silfverstolpe – David Klöker Ehrenstrahls relation om slottsbranden
Anna-Stina Julin – Färgargården vid Barnängen
Gunnar Bolin – Sveriges holme – Vikingatidens svenska flottstation?

 

SEÅ 1921
Red. Gustaf Upmark

Arvid Bæckström – Ett 1700-talshus i Djurgårdsstaden och dess väggmålningar
Johan Foldmark – De la Chapelles gamla gård; en bit kulturhistoria från det gamla Stockholm som gått
Frans De Brun – Det äldsta Stockholm och dess fasta försvar
Gunnar Bolin – Namnet Stockholm och Stockholms uppkomst
Axel Wahlstedt – Fågelskyddet inom Stockholm
Hjalmar Törnquist – Stockholms bangårdsfråga: en kritik och ett förslag

 

SEÅ 1920
Red. Gustaf Upmark

Ivar Simonsson – Erik den helige som Stockholms skyddspatron
Nils Östman – Förteckning över Stockholmsbilder, III (forts), inledning till Stockholmsbilderna i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna
Anton Holmberg – Rövarkulan vid Stortorget
Abraham Ahlén – Ladugårdslands elementarläroverk; ett 50-årsminne
L. W:son Munthe – Stockholms befästningsfråga under nyare tiden
Karl Löfström – Stockholmska fasadgubbar

SEÅ 1919
Red. Gustaf Upmark

Nils Östman – Förteckning över Stockholmsbilder III: Inledning till Stockholmsbilderna i Erik Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna
E. W. Dahlgren – Louis de Geers hus i Stockholm; historiska utredning
Frans de Brun – Bland gator, gränder och brinkar i det gamla Stockholm

 

SEÅ 1918
Red. Gustaf Upmark

Gunnar Bolin – Johan III:s högskola å Gråmunkeholmen, II
Karl K:son Leijonhufvud – Bidrag till Stockholms gator, gränders och torgs historia och livet där, 1720-1771. Bilaga: Förteckning på de huvuvdsakligaste förordningarna rörande huvudstadens gator, gränder och torg och livet där, 1720-1771
Ludvig Looström – Johan Tobias Sergels föräldrahem
Johan Foldmark – Omkring Köpmantorget – och ett stycke därifrån
Sven Brandel – Rester av medeltida byggnader anträffade vid gatuschaktningar i Stockholm sommaren 1917
John Konow – Fältmarskalken greve Erik Dahlberghs stamträd på mödernet
Frans de Brun – Guldsmeder i Stockholm åren 1420-1560

 

SEÅ 1917
Red. Gustaf Upmark

Nils Lithberg – Fartygsfyndet i kvarteret Näckström N:o 1, ett bidrag till Norrmalms äldre topografi
Frans de Brun – Anteckningar rörande medeltida gillen i Stockholm: St. Getruds gille, St. Knuts och St. Katarinas gillen, Helga kors och St. Olofs gillen, Vårfrugillet, Helga Lekamens gille, Karlagillet, St. Barbara gille, St. Laurentii gille, St. Nikolai gille
Martha Voss och Frans de Brun – Fundationsbreven för St. Barbaras kor i Stockholms Storkyrka
Gunnar Hellström – Var i Stockholm bodde Olavus Petri?
J. A. Wallenstéen – Rosenfeldtska husen i Stora Gråmunkegränd
Arvid Bæckström – Lorenzo Hammarsköld om högtidligheterna vid Gustav III-statyns avtäckande
Carl Forsstrand – Stockholms Lyceum, skolminnen från 1860-talet
Nils Östman – Årtalet 1187 i Stockholms historia, en undersökning i medeltida annaler
Frans de Brun – Tillägg till årsböckerna för 1915 och 1916; Olaus Petris och Laurentius Petris släkt, Svartbrödraklostret

 

SEÅ 1916
Red. Gustaf Upmark

Sven Wallander – Nya Kungsgatan
Frans de Brun – Anteckningar rörande Svartbrödraklostret i Stockholm
Vilh. Sundberg och B. Rud. Hall – Om Danviken och dess verksamhet, dess präster och skola
Ivar Simonsson – Stadens nycklar
Nils Östman – Brann Stockholms rådhus upp 1458?
Carl R. af Ugglas – Ett par portaler i staden inom broarna och Aris Claezon från Haarlem
Holger Nyblom – Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet

 

SEÅ 1915
Red. Gustaf Upmark

Frans de Brun – St. Nicolai port i gamla tider
Ragnar Josephson – Stockholmsgavelns huvudformer
Ivar Simonsson – Ett gammalt brådskärarehus och dess märke
Axel Nilsson och Sixten Strömbom – Gamla Stockholmshus på Södermalm; undersökning med anledning av motion i stadsfullmäktige
Carl Magnus Stenbock – En anteckning om Stockholms slott år 1673

 

SEÅ 1914
Red. Gustaf Upmark

Frans de Brun – Ägarelängderna för kvarteret Rådstugan under 1400-1500-talen
Ragnar Jirlow – Villanamnen i Brännkyrka
Sune Ambrosiani – Från Västra Trädgårdsgatan 7, Stockholm
Nils Östman – Förteckning öfver Stockholmsbilder: II. Sextonhundratalets Stockholmsbilder till och med 1660 och deras efterbildningar
Konung Karl X Gustafs begrafning i Stockholm 1660. Översättning efter ett tyskt samtida tryck
H. T. Benckert – Några minnen från Maria skola
Frans de Brun – Kort beskrivning öfver Storkyrkan i Stockholm

 

SEÅ 1913
Red. Gustaf Upmark

Fritjof Hazelius – Johan Sewenbom och hans målningar för slottet och rådhuset i Stockholm
Martin Olsson – Anders Larsson, en stockholmsk köpman från Johan III:s tid
Carl M. Stenbock – Stockholms gamla slott, skildrat af Gustaf Rålamb i förra hälften af 1700-talet
L. W:son Munthe – Om några gamla handritade Stockholmskartor i Fortifikationsarkivet
Johan Flodmark – Norra Tivoli, ett bidrag till Norrtullsgatans krönika
Wilhelm Klemming – Några meddelanden rörande Stockholms planteringar
Nils Östman – Carl Akrell

 

SEÅ 1912
Red. Gustaf Upmark

Gunnar Bolin – Johan III:s högskola å Gråmunkeholmen. I. 1576-1583
Karl Linge – Folkundervisningen i Stockholm före 1842
Johan Flodmark – Ströftåg på Ladugårdslandet; Drottning Ulrika Eleonoras lusthus
Oscar Lindberg – Ornerade slutstenar från gamla kungliga stallet på Helgandsholmen
Frans de Brun – En vandring genom det medeltida Stockholm
Gunnar Hellström – Huset n:r 4 Södermalmstorg
Nils Östman – Tessinska palatset, en granskning

 

SEÅ 1911
Red. Gustaf Upmark

Osvald Sirén – Storhetstidens Stockholmsarkitektur. II
Johan Unman – Gamla brandförsäkringsmärken i Stockholm; Några kvarlefvor in natura från Birger Jarls Stockholm
”Stockholms stadz härkomst och beskrifvelse” af Sigismund v. Vogel, 1648
Otto Bergström – Ett samkväm i Stockholm år 1659
Carl Forsstrand – Ett köpmanhus under frihetstiden
Nils Östman – Förteckning öfver Stockholmsbilder. Femtonhundratalets Stockholmsbilder;  C. F. Fritze och hans Stockholmianasamling

 

SEÅ 1910
Red. Gustaf Upmark

Osvald Sirén – Storhetstidens Stockholmsarkitektur. I
Rudolf Cederström – Stockholm 1660
Mila Hallman – Om gamla hus och deras invånare
Johannes Rudbeck – Kristoffer Schneidler; en Stockholms-bokbindare för 150 år sedan
Frans de Brun – Bidrag till det medeltida Stockholms topografi
Otto Janse – Några erinringar rörande Stockholms uppkomst samt utgräfningarna i slottsbacken, hösten 1908


SEÅ 1909
Red. Gustaf Upmark

Johan Flodmark – En bortglömd ungdomsteater i Stockholm
Severin Bergh – Drag ur Kungsholmens historia
Johan Unman – De la Gardieska palatset ”Makalös” och dess kvarlefvor
L. M. Bååth – Handritade kartor öfver Stockholm från 1600-talet
Carl Forsstrand – ”Spökslottet”. Några anteckningar ur ett gammalt Stockholmshus´historia
Nils Östman – Kronologisk öfversikt 1907
Wilh. Klemming – Stockholms stadsplanearbeten

 

SEÅ 1908
Red. Gustaf Upmark

Gustaf Upmark – Stockholms rådhus och dess betydelse i Stockholmsarkitekturens historia
Nils Östman – Lifvet i Stockholm under stormaktstiden
Johan Flodmark – Det gamla bryggeriet
Carl Trolle-Bonde – Gyllenborgska huset
Nils Östman – Mantalsförteckningen i 1905 års årsbok
Carl Forsstrand – En Stockholmsvivör under rokokon
Tysk lag stiftning till skydd för det karaktäristiska i äldre städers utseende

 

SEÅ 1907
Red. Gustaf Upmark

Wilhelm Klemming – Stockholms framtid; idealism och ekonomi
Nils Östman – Några anteckningar till Erik Lassotas von Steblau meddelanden om Stockholm 1590-1593
Johan Foldmark – En främlings Stockholms-intryck från slutet af 1700-talet
Johnny Roosval – Silfveraltaret i Storkyrkan
J. A. Wallenstéen – Norrtullsgatan och dess omgifningar förr och nu
Ernst Meyer – Några anteckningar om Westinska samlingarna å Uppsala universitetsbibliotek

 

SEÅ 1906
Red. Gustaf Upmark

Johan Flodmark – Ut till Komötet och Uggleviken. En Stockholmsvandring för 50 år sedan
Carl Forsstrand – Ätten Törne. En borgmästarsläkt i gamla Stockholm
Johnny Roosval – Torbiörn Tidemansons rim om den store Örjanen och andra bidrag till detta monuments historia under 15- och 1600-talen
Elis Th. Sidenbladh – Stockholms urmakarämbete 1695-1788
Olof Rubenson – Moritz Rubenson

 

SEÅ 1905
Red. Gustaf Upmark

F. U. Wrangel – Ett minne från det gamla Castenhof
Johan Flodmark – Från det forna Stockholm. Kulturhistoriskt plockgods
Gustaf Upmark – Seved Bååts och Gustaf Otto Stenbocks palats i Stockholm, nuv Frimurarhuset
Holger Rosman – En arbetskonflikt på 1600-talet
Axel L. Romdahl – Rum och inredningsrester ur det gamla Stockholm i Nordiska Museet
Th. Westrin – Stockholm under svensk-norska unionens första dagar
Joh. Unman – Stockholm under svensk-norska unionens första dagar

 

SEÅ 1904
Red. Karl Hildebrand och Gustaf Lindgren

Th. Westrin – Ett år i Stockholm. Samtida anteckningar om turkiska sändebudet Mustafa agas vistelse i Sverige 1727-1728
G. Upmark – Huset N:o 8 Södermalmstorg
K. F. Werner – Nortullsgatan och dess omgifningar förr och nu; Stockholms första luftseglare
J. Flodmark – Några anteckningar till S:ta Maria Magdalena kyrkas historia
F. U. Wrangel – Södra Djurgårdens forna namn

 

SEÅ 1903
Red. Karl Hildebrand och Gustaf Lindgren

F. U. Wrangel – Anteckningar om Stockholms äldsta rådhus
Claës Lundin – Källare och kaffehus i Stockholm under senare hälften af 1700-talet
K. F. Werner – Holländare i och om Stockholm; Stockholms rådhus intecknadt 1783
G. Lindgren – Von der Nothska huset
J. Flodmark – Finemanska Lancasterskolan
Lauritz Weibull – Den helige Göran och draken
Skråordningen för Stockholms guldsmedsämbete
W. Leche – Från sommarkurserna i Stockholm den 10-23 augusti 1902
Stockholms nya rådhusbyggnad
Stockholms stads arkivväsen

 

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!