Skriv ut detta Sida

Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur och stadsplanering? Samfundet S:t Eriks årsbok söker ta de stora greppen och bjuda in engagerade, kunniga författare. Årsboken skickas ut till medlemmarna och säljs även av S:t Eriks kansli, Stadsmuseet och i bokhandeln. Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903. Redaktörerna Karl Hildebrand och Gustaf Lindgren skrev i förordet till den första årsboken:

“Samfundet, som står under H. Maj:t Konungens höga skydd, vill hafva sin uppmärksamhet riktad på Stockholms forntid och dess historia, på nutiden med dess mångskiftande kultur och olikartade behof samt på den lösning af nutidens spörsmål, som hörer framtiden till. Detta samfundets vidsträckta program bör enligt redaktionens uppfattning afspeglas i dess årspublikation, och det har varit en medveten sträfvan att låta detta speglas redan i första årgången”.

 

Avsikten med samfundets utgivning av årsboken är enligt samfundets stadgar

  • att sprida kännedom om Stockholms historia
  • att väcka intresse för bevarande av stadens från historisk, topografisk, konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla kultur- och naturminnesmärken.
  • att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid stadens omdaning och utveckling.

 

Genom årsboken får medlemmarna tillfälle

  • att ta del av kunskaper om Stockholms historia fram till våra dagar
  • att ta del av aktuella tankar och planer för Stockholms utveckling

 

Innehållet i årsboken kan

  • beskriva, utveckla, analysera, diskutera frågor som rör Stockholms stadsbild, dess natur, historia eller dess utveckling i stort utifrån ett viktigt aktuellt tema eller
  • utgöra en antologi med olika vetenskapliga artiklar som ligger i frontlinjen av pågående Stockholmsforskning och som inte publiceras så att de kommer allmänheten till del på annat sätt

Redaktion

Redaktionen för årsboken består av Ann Pålsson, redaktör, Monica AnderssonLaila Reppen, Jonas Berglund och Susanne Ingo .

st-eriks-omslag-2016-beskuren-kopiera

UTVANDRAT och INVANDRAT SEÅ 2016

UTVANDRAT OCH INVANDRAT – Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv SEÅ 2016

STOCKHOLMS bebyggelsehistoria är mer internationell än man kan tro. Sedan Stockholms äldsta delar bildades på Stadsholmen, nuvarande Gamla stan, har människor och intryck från världens olika hörn påverkat stadens utveckling och utseende. Stockholms arkitektur och stadsplanering har i sin tur influerat många …

Visa sida »

Stockholmskarta_1642_KB-1b

Årsboksregister

Samfundet S:t Eriks första årsbok utkom 1903 och så har det fortsatt genom åren. Nedan finner du register över årsböckerna. Om du är intresserad av att köpa någon bok, gå in under Årsböcker till försäljning för prisuppgifter och information om hur du beställer.

SÖK: Du kan fritextsöka på valfritt sökord tex …

Visa sida »

Årsböcker till försäljning

Prislista Invandrat och utvandrat  (SEÅ 2016)                     250 kr     (200 kr medlemspris) Gamla Stan. Stad i förvandling (SEÅ 2015)          150 kr      (100 kr medlemspris) Stockholms Byggnadskultur (SEÅ 2014)             100 kr     …

Visa sida »

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!