Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Uppsatstävling för Gymnasiet 2014-2015

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt …

Fortsätt läsa »

Missade du den stora stadsbyggnadsdebatten? Se hela debatten här!

Vilken stad vill du ha? Stor valdebatt om Stockholm!
den 26/8 stora scenen, Kungsträdgården

Här kan du se hela valdebatten! Får du inte upp filmen? Klicka på rubriken!

av dokumentärfilmaren Johan Palmgren

carl_malmsten_kand_och_okand-blomquist_lena-21220979-frntbl

Carl Malmsten i Högsta Domstolen, 10/10 & 17/10

carl_malmsten_kand_och_okand-blomquist_lena-21220979-frntbl

Visning av Högsta domstolens lokaler i Bondeska palatset, som inreddes år 1949 med möbler och gardiner av Carl Malmsten och mattor från Märta Måås-Fjetterström. Lena Blomquist, jurist, konstvetare och författare till boken Carl Malmsten känd och okänd, visar runt och berättar om byggnaden, domstolen och inredningarna.

Mer om Bondeska platset

När: Fre 10/10 2014 kl …

Fortsätt läsa »

Rettigska huset

Rettigska huset 5/11, 19/11, 20/11, 11/12

Rettigska huset

Rettigska huset, ett palatsliknande flerfamiljshus i klassicerande stil, uppfördes 1878-1879 av arkitekt-bröderna Axel och Hjalmar Kumlien som Villastadens första hyreshus. 1899 köptes fastigheten av Hjalmar Rettig vars son, fil.dr Herbert Rettig, testamenterade fastigheten till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Hélène Bildt, Vitterhetsakademien, visar oss Rettigska huset som sedan 1973 varit dess hemvist.

Mer om Rettigska huset.

 

När: …

Fortsätt läsa »

Höstmöte 2014

Samfundet S:t Eriks  höstmöte hålls i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4 i Gamla Stan.

Välkommen tisdagen den 25 November 2014 kl 19.00!

 

Mer information anslås senare.

 

 

Aktuella yttranden

Yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden  är ett viktigt led i samfundets opinionsarbete. Här finner du Samfundets senaste yttranden.

Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen 140828

Naturreservat Årstaskogen och Årsta holmar 140828

Västra Valhallavägen 140828

Del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket Västra mm förslag till …

Fortsätt läsa »