Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Kallelse till årsmöte 23/4 2014

Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte onsdagen den 23 april 2014 kl 19.00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargrand 4, Gamla stan.

Dagordning
Behandling av stadgeenliga årsmötesärenden och inlämnad motion.
Dagordning Årsmöte 23 april 2014
Inlämnad motion till årsmöte 2014  och styrelsens svar  på motionen.

Utdelning av pris och stipendium

Fortsätt läsa »

Stockholm i mitt liv – glimtar av Per Wästberg 23/4 2014

Årsmötesprogrammet  23/4 2014 börjar ca 19.30.

Stockholm har spelat en betydande roll i Per Wästbergs liv. Stockholm staden som han under decennier beskrivit och värnat både inom sitt rika författarskap, och även genom ett mångårigt engagemang i Samfundet S:t Eriks styrelse. Numera en av samfundets hedersledamöter. Han har också varit ledamot i Skönhetsrådet. Per Wästberg är även högaktuell med samlingsvolymen “Stockholm” …

Fortsätt läsa »

kulturnatt-stockholm-2014_FB_Header

Kulturnatt Stockholm lördag 26/4!

kulturnatt-stockholm-2014_FB_Header

För andra året i rad kommer Samfundet S:t Erik att delta i Kulturnatt Stockholm! Vi håller öppet hus lördagen 26 april mellan kl 18.00-24.00 och välkomnar alla besökare som är nyfikna på Samfundets verksamhet eller bara har vägarna förbi. Välkomna till Köpmangatan 5 i Gamla Stan!

Program:

Öppet hus kl. 18.00 – 23.30

Carl Malmsten i Högsta Domstolen fredag 9/5 & fredag 23/5

Visning av Högsta domstolens lokaler i Bondeska palatset, som inreddes år 1949 med möbler och gardiner av Carl Malmsten och mattor från Märta
Måås-Fjetterström. Lena Blomquist, jurist, konstvetare och författare till boken “Carl Malmsten känd och okänd”, visar runt och berättar om
byggnaden, domstolen och inredningarna.

När: Fredag 9/5 2014 kl. 13.30 – 14.30 & Fredag 23/5 …

Fortsätt läsa »

Julius hus, måndag 12/5

Julius Hus på Södermalm är uppkallat efter bagaren och kakelugnsmakaren Julius Westerdahl. Paradvåningen var mellan åren 1889-2004 privatbostad för fem generationer Westerdahlare/Hedbergare. Julius barnbarnsbarn, Ann Hedberg, lät restaurera våningen vilket belönades med 2010 års byggnadsvårdspris från Stockholms läns hembygdsförbund. Ebba Hedberg, idag värdinna i salongerna, växte upp i Julius Hus och
visar oss runt samt berättar om husets historia och …

Fortsätt läsa »

Parkvandring på nordvästra Kungsholmen, torsdag 15/5

På Nordvästra Kungsholmen planeras för ca 6000 bostäder och sedan år 2000 har utvecklingsarbetet att förvandla industriområdet till ett bostads- och kontorsområde pågått. Stora resurser läggs på att tillskapa vackra och spännande allmänna platser. När området är färdigbyggt (2025) ska invånarna ha tillgång till 200 000 kvm nya och upprustade parker, lekplatser och torg. Landskapsarkitekterna Ewa Reuterbrand, exploateringkontoret och Jonas Berglund, Nivå Landskapsarkitektur …

Fortsätt läsa »

Gamla Stans trädgårdar och gårdar, måndag 19/5

Landskapsarkitekt Jonas Berglund tar oss med på en unik promenad i Gamla Stan där vi undersöker offentliga och privata platser och trädgårdar från tre århundraden i den täta stadsväven. Under vandringen diskuterar vi begrepp som offentlighet, rumsupplevelse, tid och autenticitet med utgångspunkt i Kv Cepheus, Junotäppan, Kv Cephalus, Tessinska palatset, Bollhustäppan och andra platser och gårdar.

När: Måndag den 19 maj …

Fortsätt läsa »

Vandring i Flysta, onsdag 21/5

Flysta i nordvästra Stockholm är för många en okänd stadsdel. Bebyggelsen består huvudsakligen av villor. Britta Peterson, fd arkeolog, ansvarig för Faktarummet samt antikvarie vid Stadsmuseets föremålsmagasin berättar om Flystas historia från bronsåldern till idag. Särskild tonvikt läggs på villasamhällets pionjärtid 1903-1915 som även är temat i hennes nyligen utkomna bok Flysta villasamhälles pionjärtid – från markexploatering till municipalsamhälle.

När: Onsdag 21 maj …

Fortsätt läsa »

Tändstickspalatset torsdag 12/6, onsdag 3/9

Vi har fått möjlighet och bokat ytterligare visningar av Tändstickpalatset! Besök Ivar Kreugers huvudkontor, ritat av Ivar Tengbom i
1920-tals klassicism. Kvalitet och eld genomsyrar hela byggnaden från fasaden till de konstnärliga utsmyckningarna och inredningarna. Det kan vara sista chansen. I höst byter fastigheten ägare.

När: 12 juni 2014 kl 17.30 & 18.30 samt 3 …

Fortsätt läsa »

DRAMA QUEENS! Torsdag 14/8

Samfundet S:t Erik har återigen glädjen att erbjuda en abonnerad operaföreställning i Tessinska palatsets barockträdgård! Barocken var en tid då gudar, luftandar och mystiska väsen beblandade sig med sköna drottningar och storsvulna grymma härskare, där svartsjuka och gudomlig kärlek samsas med smågnabb mellan pigor och envisa ungkarlar i italiensk tappning. Sagans värld härskar och de Dramatiska Drottningarna står högst i rank, därav …

Fortsätt läsa »

Årsmöte 23 april 2014

Samfundet S:t Eriks medlemmar informeras härmed om att årsmöte 2014 äger rum onsdagen den 23 april kl 19.00 i Börssalen, Börshuset, Källargränd 4 i Gamla stan.

Kallelse, föredragningslista samt utdrag ur årsredovisningen för 2013 kommer att sändas ut till alla medlemmar minst tio dagar innan årsmötet. Informationen kommer även att anslås på samfundets hemsida.

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «