Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

God Jul och Gott Nytt År!

Samfundet S:t Eriks kansli tar julledigt till och med onsdagen 7 Januari.

En riktigt GOD JUL och Gott Nytt År  tillönskas alla medlemmar
från samfundets kansli och styrelse

Hedersledamot Bo Grandien

Samfundet S:t Erik beklagar med stor sorg och saknad Hedersledamot Bo Grandiens bortgång.
Han var en sann humanist. Bildad, med en djup kunskap och med en förmåga att förmedla kunskapen till de många, inte minst i sin verksamhet som journalist. Han är djupt saknad i kretsen av kollegor och vänner.

Bo Grandien (1932-2014)

Fortsätt läsa »

Rettigska huset

Rettigska huset 4/2 & 17/2

Rettigska huset

Rettigska huset, ett palatsliknande flerfamiljshus i klassicerande stil, uppfördes 1878-1879 av arkitekt-bröderna Axel och Hjalmar Kumlien som Villastadens första hyreshus. 1899 köptes fastigheten av Hjalmar Rettig vars son, fil.dr Herbert Rettig, testamenterade fastigheten till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Hélène Bildt, Vitterhetsakademien, visar oss Rettigska huset som sedan 1973 varit dess hemvist.

Mer om Rettigska huset.

 

När:  Onsdag …

Fortsätt läsa »

Spökslottet och dess konstsamlingar 18/11 & 27/1

Schefflerska palatset mer känt som “Spökslottet” uppfördes kring sekelskiftet 1700 med park och tillhörande lusthus. Idag ägs det av Stockholms universitet och härbärgerar universitetets stora konstsamling. Samlingen omfattar både inhemskt och utländskt måleri från 1500- 1800-tal samt en samling svenskt konstglas från Orrefors. Nina Weibull, fd 1:e intendent för konstsamlingarna, berättar mer om byggnadens …

Fortsätt läsa »

Tändstickspalatset 21/1

I februari 2015 flyttar Swedish Match huvudkontor och det är nu kanske sista chansen att besöka Tändstickspalatset! Ivar Kreuger lät uppföra
Svenska Tändsticks AB:s huvudkontor (1926-1929) med Ivar Tengbom som arkitekt. Tidens skickligaste svenska hantverkare och konstnärer
engagerades. Kvalitet och eld genomsyrar hela byggnaden från fasaden till de konstnärliga utsmyckningarna och inredningarna.

Fortsätt läsa »

Musikliv i Stockholm 11/2

Kunglig musik för folket i det sena 1600-talet till ett offentligt musikliv i Stockholm under 1800-talet.

Bara en liten del av hovmusiken i Stockholm under 1600-talet var tillgänglig för människor utanför hovet; musik som framfördes i samband med de stora rikshögtiderna hade en särställning. Men det var först under 1800-talet som ett offentligt musikliv …

Fortsätt läsa »

Tottieska gården på Skansen – Snickeri 19/2

På Tottieska gården pågår ett ambitiöst projekt att sätta denna 1770-tals miljö i stånd. Rummens fasta inredning i form av bröstpaneler och dörrar tillverkas
för hand, precis som på 1700-talet. De fina boaseringarna i ceder och mahogny har, tillsammans med väggmålningarna, konserverats. Marianne Strandin, Skansens byggnadsantikvarie, berättar om huset och bakgrunden till projektet …

Fortsätt läsa »

Uppsatstävling för Gymnasiet 2014-2015

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt …

Fortsätt läsa »

Missade du den stora stadsbyggnadsdebatten? Se hela debatten här!

Vilken stad vill du ha? Stor valdebatt om Stockholm!
den 26/8 stora scenen, Kungsträdgården

Här kan du se hela valdebatten! Får du inte upp filmen? Klicka på rubriken!

av dokumentärfilmaren Johan Palmgren

Aktuella yttranden

Yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden  är ett viktigt led i samfundets opinionsarbete. Här finner du Samfundets senaste yttranden.

Timotejen 17, 19, 28 141219

Väg 261 141217

Getingmidjan 141205

Telefonfabriken 1 141127

Äppelviken 141110

Program för Hammarbyhöjden och Björkhagen 140828

Fortsätt läsa »