Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Samfundet S:t Eriks Kulturhusskyltar har sedan 1993 spridit kännedom om Stockholms kulturhistorisk värdefulla bebyggelsearv genom ett urval byggnader, anläggningar och broar i både Stockholms …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Yttrande Skarpnäcks gård

Samfundet avvisar förslag till påbyggnad av parkeringshus i Skarpnäcks gård, med motiveringen att den skulle innebära en oacceptabel förvanskning av den unika arkitektoniska miljön.

Läs hela yttrandet här

Yttrande Hornsbergskvarteren 170510

Samfundet S:t Erik har sänt in ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret om detaljplan för Hornsbergskvarteren, del av Kristinebergs Slott 10 m.fl. i stadsdelen Kristineberg.

Planförslaget innebär en ytterligare utbyggnad av Nordvästra Kungsholmen och Hornsberg med ca 750 lägenheter, 90 000 kvm kontor m.m. Merparten av den nya bebyggelsen uppförs på platsen för Hornsbergs gamla bussgarage …

Fortsätt läsa »

Stockholmiapriset 2017

Samfundet St Erik, Stadsarkivet i Stockholm och Stockholmia förlag ger 2017 års Stockholmiapris för bästa akademiska uppsats om Stockholm till Isabella Forssberg och Tobias Larsson.

Stockholmiapriset tilldelas Isabella Forssberg för masteruppsatsen Museiskaparna. Skapandet av Hallwylska museet och Waldemarsudde och hur museerna skildrar sina grundares verk idag.

I sin uppsats visar Isabella Forssberg hur två …

Fortsätt läsa »

Yttrande om skyskrapa i trä på Parkadenhuset 170508

Samfundet S:t Erik har sänt in ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret angående Centerpartiets förslag till en påbyggnad i trä ovanpå Parkadenhuset.

Samfundet S:t Erik ser med glädje den pågående utvecklingen av en energieffektiv och säker träbyggnadsteknik, som indirekt också kan öka respekten för äldre träbyggnader. Vi ser fram mot kommande projekt med stora hus av …

Fortsätt läsa »

Samfundet S:t Erik lämnar Länsförsäkringar i protest

Skälet till att samfundet säger upp sina försäkringar och lämnar Länsförsäkringar AB är att dess närstående fastighetsbolag Humlegården Fastigheter AB inte avser att ta till sig de synpunkter som samfundet, andra organisationer och enskilda medborgare under lång tid framfört beträffande rivnings- och ombyggnadsplanerna i kvarteret Riddaren 18, det sk Astoriahuset på Nybrogatan i Stockholm.

Journalisten och krönikören Elisabet Andersson, SvD, prismottagare 2017

Vid Samfundet S:t Eriks årsmöte i Börssalen tilldelades journalisten och krönikören Elisabet Andersson, Svenska Dagbladet Samfundet S:t Eriks belöningsplakett 2017 med pris om 50 000 kr!

Motiveringen lyder: För sin lysande journalistik om beslut som rör stadsbyggande och planering i Stockholm. Hennes insiktsfulla reportage om exploatering i kultur- och naturhistoriskt värdefulla delar av staden bidrar till en angelägen transparens …

Fortsätt läsa »

Årsmöte 2017

Årsmöte måndag 24 april 2017

(Redigera Inlägg)

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017

Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte måndagen den 24 april 2017 kl 19:00 i Stora Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan.

Dagordning
För dagordning, klicka på rubriken.

Utdelning av priser

Fortsätt läsa »

Yttrande Södra Värtan

Samfundet S:t Erik har sänt in ett yttrande till Stadsbyggnadskontoret om Södra Värtan, och anser bland annat att de slutna kvarterens gårdsytor är otillräckliga för de förskolor (och gruppboenden) som planeras. Detta bör åtgärdas, till priset av sänkt exploatering.

Yttrande Södra Värtan 170210

Yttrande Nebulosan 32

Samfundet S:t Erik har yttrat sig om planerna på att bygga ett femvåningshus på innergården av kvarteret Nebulosan i Vasastan (Dalagatan 32-34 och Västmannagatan 41-43).

Samfundet anser att det planerade nya gårdshuset med oval planform har en intressant fasadutformning, men förslaget innebär att den öppna gården försvinner och att ljusförhållandena påverkas påtagligt. Därför bör …

Fortsätt läsa »

Hänt och tänkt januari 2017

Vintern har som helhet varit ovanligt varm, men med kalla och snörika perioder. Snön har i år igen satt Stockholms stad på prov.
Inom styrelsen har vi ägnat julhelgerna åt samfundets remissvar på förslaget till översiktsplan. Och vi har allvarliga invändningar. Förslaget är alldeles för allmänt hållet. Inga styrinstrument redovisas, byggnadsordningen saknas. Kartorna …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «

Certaines personnes disent que le mariage est une occasion solennelle, et seulement un longeur mariage était digne et élégant, maintenant cette opinion est trop tradition. Si la mariée ne pas dérangé , il peut essayer une robe courte. La mariéeRobe de mariée pas chercourte qui coûte moins de matière, à moindre coût, le prix est naturellement plus abordable. Surtout la épouses petite, la mariée courte vous fait paraître plus sophistiquée.Aujourd’hui, une partie avec le développement du e-commerce, achats en ligne est devenu une partie de la vie pour beaucoup de gens. La mariage a commencé achats en ligne. Si vous choisissez achats les mariages en ligne, il peut être beaucoup moins cher que le salon de la mariée local, réduisant le budget de mariage. vous pouvez avoir beaucoup de choix si acheter de mariage en ligne. vous pouvez ramasser une robe de mariée bon marché sur Internet.
Kurvig, plus moppning golvet kjol, estetisk känsla av bröllopet, drömmen kvinna i åtanke, men en bra bröllop gjorde du bär en ädel elegans,Piercing fascinerande figur, och nu tittar vi på 2016 senast brudklänning, kan du vara den vackraste bruden det!2016 senaste Bra brudklänning, brudklänningsöt temperament Bra design, romantiska spetsar blomma kjol, som du lägger till en elegant och charmig temperament.Kvinnan tillbaka mjuka linjer, människor ofta få en känsla av oändlig frestelse. Fall 2016 mässan, lämnar uppgifter om ditt bröllop charmig.
Last month, Li Ning signed with the Chinese badminton team and become to the new equipment sponsor. The Sudirman Cup competition is the Chinese team members for the first time to put new equipment unveiled the international arena.For many doubts of cheap jersey, the reporter found a special one — Li Ning Company insiders, he told reporter that the Chinese team members wearing the cheap cheap jerseys online shop jersey is very light, they used the materials is weighing only 85 grams per square meter.It is reported that the material light can effectively reduce physical exertion athletes, according to statistics, when the athlete reaches “Bounce limit”, every 10 grams of weight reduction of the athletes will probably increase by 1 cm bounce height.`
Baima clothing wholesale market is the investment by the Guangzhou City Construction Development Group construction. Guangzhou Baima clothing wholesale market in Guangzhou is the largest and best decoration, matching the most complete, most standardized management, the largest trading volume in the high-end clothing market. Operating within the market industry, households have more than 2000 households, both the Pearl River Delta region, Zhejiang, Fujian and garment Wholesale jerseys online shop enterprises and across the country, but also Hong Kong and Taiwan manufacturers. Baima clothing wholesale market in Guangzhou clothing wholesale industry leader, mature ladies mostly, the highest wholesale price for the same clothing styles tend to mature wear, fashion styles are many, there are a lot of women’s domestic brands are the monopoly of the steering started from here, so I want to looking for high-quality women’s clothing wholesale market can stroll to the white horse.
MEIHUA brand sportwear-This brand sportswear is the most classic sports brand, manufactured by Tianjin knitted sportswear factory. In 1984 our country has sent a team to participate in large numbers in the Los Angeles Olympic Games, plum sportswear brand for the Chinese team Wholesale jerseys china shopdesignated special clothing, plum lead athletes for the first time on the world sports arena stage.ANTA-ANTA Sports Products Limited, referred to as ANTA Sports, Anta, is China’s leading sporting goods companies, mainly engaged in the design, development, manufacture and marketing of ANTA brand sporting goods, including sports footwear, apparel and accessories. Anta sweatshirt design advantages, warm stretch knit fabric, using Slim version of model, more personal fit, bid farewell to bloated, so wearing more stylish.
Are you interested in all kinds of sports activities? Have you ever imagined that one day be able to wear your cheap cheap jerseys free shipping jerseys to beloved team and cheer their in the match? As a professional fans, this is definitely one of the happier things, but how to buy a cheap and nice authentic jerseys it is not so easy a thing!