soma intimates discount code soma muscle buy soma everwear

hydrocodone vs oxycodone vs darvocet hydrocodone without prescription hydrocodone bitartrate for dogs

xanax withdrawal nausea buy xanax bars xanax is the best drug ever

drug company behind valium order valium cost of generic valium without insurance

buy ambien sleeping pills usa buy generic ambien ambien side effects fda

tramadol hcl 50 mg tablet tramadol online pharmacy tramadol hcl extended release

low dose valium for dizziness order valium regular dosage valium

ambien high yahoo order ambien can ambien cause weird dreams

Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Satsa på kvalitet i den planerade utbyggnaden av Stockholm! 8/10 2015

STADSBYGGNADSSEMINARIUM
Satsa på kvalitet i den planerade utbyggnaden av Stockholm!
Områdesplanering som medel.

Medverkande: stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, professor Alexis Pontvik, arkitekturhistorikern Martin Rörby,arkitekten Laila Reppen, landskapsarkitekten Jonas Berglund, arkitekten Pelle Björklund VD för Svenska Bostäder och Stadsholmen samt stadsarkitekten Karolina Keyzer.

När: 8 oktober 2015 kl. 13.00–17.00
Var: Bryggarsalen Norrtullsgatan 12 …

Fortsätt läsa »

Slottets fasadrenovering 28/8, 4/9 &11/9 2015

Stockholms slottsfasader är rikt utsmyckade med detaljer av Gotländsk sandsten vilka redan innan slottet färdigställts började vittra. Allt sedan 1770-talet har stenen bytts, lagats och förstärkts. Den pågående fasadrestaureringen är den största i modern tid och omfattar ca 10 000 kvm fasadsten och lika mycket puts. Arbetet beräknas vara klart ca år 2036.

Roland …

Fortsätt läsa »

Cityodling 2015! 31/8 2015

Södra Skanstullsområdet – en plats i förändring. I New York och Berlin finns det, och nu vid Skanstull, (kollektiva)stadsodlingar. Varför vill man odla i storstaden på innergårdar, terrasser och tak?

Ingela Bendt, skribent, tar oss med på en temavandring med början på White arkitekters tak med bikupor och odling där arkitekt Kristina Philipson berättar om …

Fortsätt läsa »

Kvarnholmen 3/9 2015 Fulltecknad

IDYLLEN,FOLKHEMMET OCH MARKNADSTIDEN
På Kvarnholmen växer en ny stadsdel fram med 3 000 bostäder och 6 000 boende. Platsen karaktäriseras av sitt industriella arv och närheten till skärgården, men hur var det förr?

Inga Björk- Klevby och Christina Olsson växte upp på Kvarnholmen och har fördjupat sig i platsens historia och utveckling. Under …

Fortsätt läsa »

Haga – Parken och visionerna, 8/9 FULLT & 9/9 2015 Finns plats kvar

Hagaparken, en av Europas finaste landskapsparker, skapades på 1700-talet utifrån Gustav III visioner om ett Nordens Venedig med pampiga slott och villor i park där man färdades i gondoler på Brunnsviken. Hur skulle Hagaparken sett ut idag om Gustav III fått slutföra sina planer? Och vad finns kvar idag?

Rikard Larsson, konservator och författare tar oss med på en vandring …

Fortsätt läsa »

Bjornasvagen Nationalstadsparken

Large Parks in Large Cities 2-4 (5) /9 2015

Bjornasvagen Nationalstadsparken

Det är 20 år sedan Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm invigdes 1995. Världsnaturfonden arrangerar, i samarbete med flertal universitet, institutioner och organisationer däribland Samfundet S:t Erik, en tredagarskonferens 2-4 (5) september 2015 där värdet och betydelsen av stora stadsparker lyfts. Parker från alla kontinenter presenteras
Läs mer om konferensen på www.largeparks.se

Fortsätt läsa »

Slussen under ytan 16/9 2015, kl 13-14 FULLT, kl 17-18 finns plats kvar

ARKEOLOGI SOM SKRIVER OM STOCKHOLMS HISTORIA!
Slussen är en nyckelplats vilken förändrats i takt med att staden Stockholm växer. Sedan Drottning Kristinas 1600-tals sluss har flera slussar och trafiklösningar avlöst varandra och nu inför nästa omdaning har arkeologernas arbete påvisat tecken på en planlagd bebyggelse som är mycket äldre än vad vi tidigare …

Fortsätt läsa »

Med Carl Michael på Mälaren 19/9 2015

När Carl Michael Bellman lämnade stadens larm styrdes ofta kosan åt Hägerstenshållet. På denna båttur med klassiska skärgårdsbåten Angantyr (1909) berättarvår ciceron Bo. G. Hall om de platser och händelser med Bellmananknytning som vi passerar.  Bl.a. två anrika krogar på halvön Klubben, Hägerstens gård och ”Svärdet i Stenen” på ön Lindholmen där vi …

Fortsätt läsa »

Södra Ängby 23/9 2015

MODERNISM, ARKITEKTUR, LANDSKAP
Södra Ängby (1934-1940) även kallad den vita staden eller den sista trädgårdsstaden – är med sina 500 villor Europas största område med enfamiljshus i modernistisk stil och har förklarats som riksintresse för kulturminnesvården.Som en del av folkhemsbygget och den internationellt studerade svenska modellen speglar det en tid när Sverige var …

Fortsätt läsa »

Institut Mittag-Leffler 24/9 2015


MED MATEMATIKERNS, ANTIKVARIENS OCH KONSERVATORNS BLICK
Världens äldsta matematikinstitut, grundat 1916 av Gösta och Signe Mittag-Leffler, finns i Djursholm och är idag ett världscentrum för matematikforskning! Den ståtliga byggnaden har fått sin karaktär av kända svenska arkitekter som Rudolf Aborelius, Carl Westman och Ferdinand Boberg.

Inför 100-års jubileum pågår en …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «