Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 2015

Samfundet S:t Eriks medlemmar kallas härmed till årsmöte tisdagen den 14 april kl 19.00 i Stora Börssalen, Börshuset, Gamla stan.

Dagordning

Behandling av stadgeenliga årsmötesärenden.
Dagordning årsmöte 14 april 2015

Utdelning av pris och stipendium

Efter årsmötet utdelas Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris samt Stockholmiapriset.

Årsmötet avslutas med …

Fortsätt läsa »

Mat och makt i Stockholm – Från Stortorget till Klarahallarna, 22/4 (FULLT)

Obs! Samfundets biljetter är slut, boka biljett genom Stadsmuseet.
När staden växte krävde stockholmarna att livsmedel skulle finnas på nära håll och maktinnehavarna planerade in nya torg. De försökte stävja den oordning som rådde på platser där fiskare, bönder, slaktare, månglerskor, sörkörare och knallar trängdes och där såväl parti- som detaljhandel pågick under …

Fortsätt läsa »

Kulturnatt och Bokrea! Lördag 25/4

Stockholms historia och stadsutveckling är frågor som intresserar och engagerar! Under Kulturnatt Stockholm håller vi öppet hus med ordförande Monica Andersson och fler representanter från styrelsen närvarande. Vi bjuder på bokrea samt visningar av kvarteret Cepheus innergård!

Kvarteret Cepheus är det äldsta och största kvarteret i Gamla Stan. På Samfundet S:t Erik initiativ sanerades …

Fortsätt läsa »

Riddarhuset 28/4, 7/5,12/5

Den Svenska adelns historia börjar redan på 1280– talet. Adelns organisatoriska ställning i Sverige fastslogs 1626, varpå Riddarhuset (1641 – 1674) uppfördes som dess sammanträdeslokal och förvaltningscentrum.

Fredrik Styrfält, Riddarhusintendent samt konst- och arkitekturhistoriker öppnar portarna samt berättar om Riddarhusets tillkomst och arkitektur, adelns historia och om Riddarhuset som institution av idag.

När: Tisdag …

Fortsätt läsa »

Hammarby sjöstad 5/5

Jonas Berglund, Landskapsarkitekt och styrelseledamot i Samfundet tar oss med till Hammarby Sjöstad och dess uppvuxna parker och gårdar. Vi flanerar längs stränder och kajer. Givna stop utgörs av Hammarbyterrassen med Hamntorget, Lumaparken, Lugnetparterren, Sjöstadsparterren och Vassparken med ”Observatorium”. Under promenaden diskuterar vi skillnader mellan dagens och 1990-talets parkplanering.

När: Tisdagen 5 /5 2015 …

Fortsätt läsa »

Monténska huset 19/5

”Tvålpalatset”(1887 – 1889, ark. Albin Siösteen) uppfördes av fabriksfirman Lars Montén & Co, som tillverkade såpa och stearinljus. På fastigheten fanns en såpfabrik som 1926 byggdes om till bostäder.

Carl Rosengrén (1857-1925), en av firmans ägare, lät inreda den påkostade paradvåningen. Pentti Ranta, boende i den välbevarade våningen visar oss runt och berättar om …

Fortsätt läsa »

Sundbyberg, Annedal och Marabouparken 26/5

Jonas Berglund, Landskapsarkitekt och styrelseledamot i Samfundet leder denna vandring kring Sundbyberg. Vi besöker stadsutvecklingsområdet Annedal och tar del av nya offentliga parker, som Bällstaåns strandpromenad, samt reflekterar över dess samverkan med äldre koloniområden och bebyggelse i den gamla gränsen mellan två kommuner. Höjdpunkten utgörs av ett gränsöverskridande besök i den klassiska Marabouparken i …

Fortsätt läsa »

Koloniträdgården – ett lanthem i miniatyr 3/6

så sa koloniträdgårdarnas grundarinna Anna Lindhagen i början på förra seklet. 1906 deltog hon vid bildandet av Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening, på sluttningen mot Årstaviken. Detta var ett av de allra första koloniområdena, som idag ingår i riksintresset Koloniområden i innerstaden.

Ingela Bendt, journalist och författare bl.a. till boken Refugium – trädgård som tillflykt

Fortsätt läsa »

Ekopark blir nationalstadspark i 20 år 5/6

För 20 år sedan invigdes Nationalstadsparken och tack vare främst ideella krafter kunde en ny skyddsform etableras för de kungliga parkerna Djurgården -Haga-Ulriksdal. Har skyddet räckt till? Vilka utmaningar står parken inför i framtiden? Hur definieras parkens värden?

Det kungliga landskapets tillväxt utanför Gamla stan har trots storstadens expansion fortfarande kvar ett historiskt landskap …

Fortsätt läsa »

Drama Queens 13/8

Samfundet S:t Erik har återigen glädjen att erbjuda en abonnerad operaföreställning i Tessinska palatsets barockträdgård!

I år bjuds på dubbel glädje i form av humor och upptåg med the Drama Queens, som intar scenen i första akten och i sann Comedia dell´Arte-stil bjuder på burleskerier, sköna gudinnor, hjältar och Drama-Drottningar. Den andra akten ger ett …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «