Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Stockholms Byggnadskultur SEÅ 2014

Stockholm växer i en rasande fart. Bostadsbristen är akut och det ställer krav på byggandet. Genom historien har man ofta gjort plats för nya bostäder genom att riva. Men det finns andra lösningar.

I Stockholms byggnadskultur, Samfundet S:t Eriks årsbok 2014, visar 23 namnkunniga och erfarna yrkesutövare hur man kan bygga effektivt utan …

Fortsätt läsa »

Rettigska huset

Rettigska huset 5/11, 19/11, 20/11, 11/12, 4/2, 17/2

Rettigska huset

Rettigska huset, ett palatsliknande flerfamiljshus i klassicerande stil, uppfördes 1878-1879 av arkitekt-bröderna Axel och Hjalmar Kumlien som Villastadens första hyreshus. 1899 köptes fastigheten av Hjalmar Rettig vars son, fil.dr Herbert Rettig, testamenterade fastigheten till Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Hélène Bildt, Vitterhetsakademien, visar oss Rettigska huset som sedan 1973 varit dess hemvist.

Mer om Rettigska huset.

 

När: …

Fortsätt läsa »

Spökslottet och dess konstsamlingar 18/11 & 27/1

Schefflerska palatset mer känt som “Spökslottet” uppfördes kring sekelskiftet 1700 med park och tillhörande lusthus. Idag ägs det av Stockholms universitet och härbärgerar universitetets stora konstsamling. Samlingen omfattar både inhemskt och utländskt måleri från 1500- 1800-tal samt en samling svenskt konstglas från Orrefors. Nina Weibull, fd 1:e intendent för konstsamlingarna, berättar mer om byggnadens …

Fortsätt läsa »

Samfundet S:t Eriks höstmöte 25/11 2014

Stadsmuseet i förändring!

Under Samfundet S:t Eriks höstmöte hälsar vi Stadsmuseet och Medeltidsmuseet välkomna att berätta om vad som är aktuellt för museerna. Stadsantikvarie Ann-Charlotte Backlund inleder med att berätta för oss om Södra Stadshuset och planerna för det “nya” Stadsmuseet. Vad händer bakom kulisserna när Stadsmuseet är stängt och vilken verksamhet som kommer …

Fortsätt läsa »

Stadsmuseets skolsamling, 4/12 & 5/12

Vi ges tillfälle att dyka ner i en samling som väcker såväl minnen som förvåning. Föremålen representerar både vanliga och ovanliga läromedel som använts i
Stockholms skolor de senaste hundrafemtio åren. Björn Curman, antikvarie på Stadsmuseet med ansvar för skolsamlingen, berättar och visar ett urval av de över 9000 skolföremålen i museets magasin.

Fortsätt läsa »

Iskonvaljer till Jul 10/2

En blomstrande marknad. Handelsträdgårdar i Stockholm 1900–1950.
Kring sekelskiftet 1900 ökade antalet handelsträdgårdar i Stockholmsområdet kraftigt. Som flest troligen ett tusental, varav de flesta idag har försvunnit
spårlöst. Inger Olausson, trädgårdshistoriker och hortonom, berättar utifrån avhandlingen “En blomstrande marknad” om några av dessa handelsträdgårdar
i Stockholms närhet, samt om odlingsmetoder och …

Fortsätt läsa »

Tändstickspalatset 21/1

I februari 2015 flyttar Swedish Match huvudkontor och det är nu kanske sista chansen att besöka Tändstickspalatset! Ivar Kreuger lät uppföra
Svenska Tändsticks AB:s huvudkontor (1926-1929) med Ivar Tengbom som arkitekt. Tidens skickligaste svenska hantverkare och konstnärer
engagerades. Kvalitet och eld genomsyrar hela byggnaden från fasaden till de konstnärliga utsmyckningarna och inredningarna.

Fortsätt läsa »

Musikliv i Stockholm 11/2

Kunglig musik för folket i det sena 1600-talet till ett offentligt musikliv i Stockholm under 1800-talet.

Bara en liten del av hovmusiken i Stockholm under 1600-talet var tillgänglig för människor utanför hovet; musik som framfördes i samband med de stora rikshögtiderna hade en särställning. Men det var först under 1800-talet som ett offentligt musikliv …

Fortsätt läsa »

Tottieska gården på Skansen – Snickeri 19/2

På Tottieska gården pågår ett ambitiöst projekt att sätta denna 1770-tals miljö i stånd. Rummens fasta inredning i form av bröstpaneler och dörrar tillverkas
för hand, precis som på 1700-talet. De fina boaseringarna i ceder och mahogny har, tillsammans med väggmålningarna, konserverats. Marianne Strandin, Skansens byggnadsantikvarie, berättar om huset och bakgrunden till projektet …

Fortsätt läsa »

Uppsatstävling för Gymnasiet 2014-2015

Skriv om Stockholm!
Staden Stockholm – city och förort. Historia och nutid. Kända och okända händelser, platser, miljöer och människor! Vilka platser eller byggnader intresserar dig? Vilka undviker du? Vad har hänt eller kommer kanske att hända? Hur vill du att framtidens Stockholm ska se ut? Skriv en uppsats om Stockholm utifrån ett personligt eller objektivt …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «