soma san diego concerts soma online generic soma capsules

can i get high on xanax xanax no prescription what does xanax do for anxiety

valium medication dosage buy valium buy injectable valium

hourglass ambient lighting blush dim infusion Buy Ambien - Pathway Society, Inc cost of ambien at walmart

reputable online pharmacy tramadol tramadol online does tramadol show up as opiates in a drug test

buy valium in uk Buy Valium Online - Information for the users where to buy valium

what kind of high is ambien buy ambien no prescription ambien + no prescription online

orange xanax g.g. 257 buy xanax online no prescription 3mg xanax withdrawal

how long does 100mg of tramadol take to kick in generic tramadol tramadol hcl 50mg tab for dogs

order soma watson online buy soma soma nyc

Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut! 8/10 2015 kl 13-17

STADSBYGGNADSSEMINARIUM
Satsa på kvalitet när Stockholm byggs ut!
Områdesplanering som medel.

Medverkande: stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert, arkitekturhistorikern Martin Rörby, arkitekten Laila Reppen, landskapsarkitekten Jonas Berglund, arkitekten Pelle Björklund VD för Svenska Bostäder och Stadsholmen samt stadsarkitekten Karolina Keyzer.

När: 8 oktober 2015 kl. 13.00–17.00
Var: Bryggarsalen Norrtullsgatan 12 N
Kostnad: Samfundets …

Fortsätt läsa »

Årsboken 2015 snart här!Gamla Stan blir allt populärare som besöksmål. Turisterna strömmar till och det är attraktivt att bo här. Annorlunda var det förr. Då var Gamla Stan en stadsdel som ”fint folk” undvek. Men detta historiska centrum från 1200-talet har flera gånger varit nära att förstöras – av rivningar, förtätningar, vattenskador, …

Fortsätt läsa »

Samfundet ansöker om byggnadsminnesförklaring för Gasverket i Värtan

Samfundet S:t Erik har tillsammans med Djurgårdens Hembygdsförening, ICOMOS Sverige, och Svenska industriminnesföreningen gjort en gemensam anhållan att länsstyrelsen i Stockholms län förklarar Gasverket i Värtan för byggnadsminne i enlighet med 3 kap. kulturminneslagen.

Läs skrivelsen här:
Gasverket BM ansökan 150904

Rådhuset 100 år! 13/10 & 15/10 2015 INSTÄLLT

Stockholms Rådhus (arkitekt Carl Westman) är en imponerande anläggning med sin monumentala arkitektur i konsekvent genomförd nationalromantisk vasastil av hög klass. Det är både exteriört samt interiört välbevarat och präglas både i materialval och utsmyckning av dåtidens krav på äkthet. Rådhuset invigdes hösten 1915, och blev byggnadsminne 1993.

Henrik Lagergren, domare vid Stockholms tingsrätt, …

Fortsätt läsa »

Aktuella yttranden

Yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden  är ett viktigt led i samfundets opinionsarbete. Här finner du Samfundets senaste yttranden.

 

Del av Norra Djurgårdsstaden Gasverket Västra Överklagande 150930

Slussenprojektet öppet brev till KF 150924

Detaljplan Årstafältet Etapp 2 150921

Tyngdpunkt Farsta 150907

Fortsätt läsa »