Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Boka biljett genom Stadsmuseet / Medeltidsmuseet

Samfundet S:t Erik samarrangerar i vår föredrag med Stadsmuseet och Medeltidsmuseet Birgittarummet i Medeltidsmuseet. När samfundets biljetter är slut kan det finnas biljetter kvar på Stadsmuseets hemsida gå in på deras sida och gå vidare till boka biljett.

Musikliv i Stockholm 11/2

Kunglig musik för folket i det sena 1600-talet till ett offentligt musikliv i Stockholm under 1800-talet.

Bara en liten del av hovmusiken i Stockholm under 1600-talet var tillgänglig för människor utanför hovet; musik som framfördes i samband med de stora rikshögtiderna hade en särställning. Men det var först under 1800-talet som ett offentligt musikliv …

Fortsätt läsa »

carl_malmsten_kand_och_okand-blomquist_lena-21220979-frntbl

Carl Malmsten i Högsta Domstolen, 13/2 & 20/2 Fullt

carl_malmsten_kand_och_okand-blomquist_lena-21220979-frntbl

Visning av Högsta domstolens lokaler i Bondeska palatset, som inreddes år 1949 med möbler och gardiner av Carl Malmsten och mattor från Märta Måås-Fjetterström.

Lena Blomquist, jurist, konstvetare och författare till boken Carl Malmsten känd och okänd, visar runt och berättar om byggnaden, domstolen och inredningarna.

Mer om Bondeska platset

När: Fre 13/2 2015 kl. …

Fortsätt läsa »

Att flanera i Stockholm – I Epsteins ögon 18/2

Obs! Samfundets platser är slut. Du kan boka biljett genom Stadsmuseet.
DN-bloggaren Lars Epstein, visar bilder och kåserar om sina iakttagelser i Stockholm idag och för femtio år sedan. Han var anställd som fotograf och journalist på Dagens Nyheter 1973-2008.

2014 tilldelades han Samfundet S:t Eriks belöningsplakett och pris för sina insiktsfulla och …

Fortsätt läsa »

Tottieska gården på Skansen – Snickeri 19/2 fullt

På Tottieska gården pågår ett ambitiöst projekt att sätta denna 1770-tals miljö i stånd. Rummens fasta inredning i form av bröstpaneler och dörrar tillverkas
för hand, precis som på 1700-talet. De fina boaseringarna i ceder och mahogny har, tillsammans med väggmålningarna, konserverats. Marianne Strandin, Skansens byggnadsantikvarie, berättar om huset och bakgrunden till projektet …

Fortsätt läsa »

Hagströmerbiblioteket, 3/3

Hagströmerbiblioteket är ett bok- och medicinhistoriskt forskningsbibliotek i världsklass. Här finns ett rikt underlag för forskning med en samling rara böcker kring medicinhistoria i vid bemärkelse från 1400-talet till början av 1900-talet. Idag finns här ca 40 000 böcker inom medicin och naturalhistoria.

Ove Hagelin, Medicine Hedersdoktor och Hagströmerbibliotekets skapare visar biblioteket och …

Fortsätt läsa »

Spökslottet och dess konstsamlingar 18/3, 19/3

Schefflerska palatset mer känt som “Spökslottet” uppfördes kring sekelskiftet 1700 med park och tillhörande lusthus. Idag ägs det av Stockholms universitet och härbärgerar universitetets stora konstsamling. Samlingen omfattar både inhemskt och utländskt måleri från 1500- 1800-tal samt en samling svenskt konstglas från Orrefors. Nina Weibull, fd 1:e intendent för konstsamlingarna, berättar mer om byggnadens …

Fortsätt läsa »

Stadens sopor – problem och resurs, 25/3

Under 1900-talet gick Stockholms sopor mot en alltmer heterogen sammansättning. Det tidigare i huvudsak gödseldugliga avfallet blandades alltmer upp med avfall från ett framväxande konsumtionssamhälle. Frågan om hur stadens sopor bäst skulle hanteras var en växande och över tid skiftande utmaning för stadens renhållning.

Ylva Sjöstrand fil.dr vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet berättar utifrån …

Fortsätt läsa »

Årsmöte 2015

Samfundet S.t Eriks Årsmöte 2015 tisdagen den 14 april kl. 19.00.
Stora Börssalen, Börshuset, Gamla stan

Till Samfundet S:t Eriks medlemmar
Information angående valen vid årsmötet. Kallelse, föredragningslista samt utdrag ur årsredovisningen för 2014 kommer att skickas ut till alla medlemmar minst tio dagar innan årsmötet.

Vid årsmötet delas Samfundet S:t Eriks …

Fortsätt läsa »

Mat och makt i Stockholm – Från Stortorget till Klarahallarna, 22/4

Obs! Samfundets biljetter är slut, boka biljett genom Stadsmuseet.
När staden växte krävde stockholmarna att livsmedel skulle finnas på nära håll och maktinnehavarna planerade in nya torg. De försökte stävja den oordning som rådde på platser där fiskare, bönder, slaktare, månglerskor, sörkörare och knallar trängdes och där såväl parti- som detaljhandel pågick under …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «