ambien side effects nightmares buy ambien online ambien cause long term memory loss

tramadol hcl mg generic tramadol tramadol+paracetamol brand names

white oblong 337 tramadol tramadol 100mg tramadol hcl 50mg tab mylan side effects

tramadol 50mg for dogs side effects buy tramadol online no prescription buy tramadol online usa

ambien generic images buy zolpidem generic ambien lunesta

tramadol 50 mg online pharmacy tramadol 100mg tramadol withdrawal symptoms last

cheap somatropin hgh buy soma online soma scheduled drug new york

Årsboken

Vad händer i Stockholm? Hur kan Stockholm bli en bättre stad att leva i? Vad berättar stadens historia om kultur och natur, om arkitektur …

Fortsätt läsa »

Programverksamhet

Samfundet anordnar visningar av intressanta byggnader och platser, stadsvandringar och föredrag vilka anslås fyra gånger per år genom ordinarie informationsblad till medlemmarna samt på …

Fortsätt läsa »

Opinionsbildning

Samfundet bedriver opinionsarbete i form av anordnande av seminarier och debatter i aktuella stadsbyggnadsfrågor samt genom skriftliga yttranden i frågor som rör bevarande och …

Fortsätt läsa »

Anslag, stipendier och priser

Samfundet delar årligen ut anslag för stöd till forskning och bokutgivning samt till andra angelägna stockholmsanknutna projekt, arrangemang och initiativ. Dessutom delar samfundet årligen …

Fortsätt läsa »

Kulturhusskyltar

Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har …

Fortsätt läsa »

Medlemskap

 

Ett medlemskap i Samfundet S:t Erik ger dig möjlighet att uppleva både Stockholms historia och vara med och forma framtidens Stockholm i en …

Fortsätt läsa »

Aktuellt

Grattis Josefin och Edvin!

På Samfundets höstmöte 2015 delades för första gången priset ut i Uppsatstävlingen Min Stockholmsskildring.

Vi gratulerar 1:pristagarna  för uppsatserna Gitarrfantasten på söder – Josefin Malmberg samt Oväsen bakom väggarna – Edvin Ahlander.

Läs mer om uppsatstävlingen och motiveringarna här >>

 

Marianne Råberg och Kenneth Svensson stod för Höstmötesprogrammet med fokus på …

Fortsätt läsa »

Systrarna Ulrichs dagböcker, 25/11 2015

om två kvinnors liv i Stockholm och landsorten 1830-1855, direkt från deras egna texter. Systrarna Ulrich, Lotten (1806–1887) och Edla (1816–1897), var av god om än inte direkt förmögen familj. Fadern var bl.a. handssekreterare hos Karl XIV Johan och familjen Ulrich bodde under en period på Stockholms slott.

Utifrån systrarnas många dagböcker ger Margareta Östman, fil dr och …

Fortsätt läsa »

Gamla Stan och Svartbrödraklostret, 17/11 & 1/12 2015 FULLT

Gamla Stan blir allt populärare både som besöksmål och hembygd. Annorlunda var det förr, och detta historiska centrum från 1200-talet har flera gånger varit nära att förstöras – av rivningar, förtätningar, vattenskador och bränder, vilket samfundets årsbok 2015 bl a berättar om.

Viktor Sjögren, museipedagog, arkeolog och religionshistoriker tar oss med på en spännande tur i Gamla Stans trånga gränder. …

Fortsätt läsa »

Vindragarlaget, 12/11, 2/12 2015 FULLT

Vindragarna skötte transport och tappning av vin och sprit och var Sveriges sista skråämbete. De hade 1818- 1930 sin lokal en trappa upp i byggnaden daterad från 1500-talets slut vilken ståtar med en av stadens få bevarade trappgavlar av medeltida typ. Samfundet S:t Erik köpte huset 1923 (byggnadsminne 1992) vilket i samband med Vindragarlagets 400-årsjubileum donerades till Stockholms stad.

Eva Larsson, …

Fortsätt läsa »

Höstmöte 24 /11 2015

Tisdagen den 24 november 2015 kl 19.00-21.00, Börssalen, Börshuset, Källargränd 4, Gamla Stan.

Prisutdelning “Min Stockholmsskildring”

Uppsatstävling för gymnasieelever; ett samarbete mellan Samfundet S:t Erik, Stockholmskällan, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet samt Historielärarnas förening.

Höstmötesprogram om Södermalmstorg!

Trakten kring Södermalmstorg under 1600-talets förra hälft 
Marianne Råberg, fil Dr och fd stadsantikvarie berättar om sin forskning.

En resa tillbaka till …

Fortsätt läsa »

Celsingarkivet, 20/1 & 26/1 2016

Peter Celsing (1920-1974), arkitekt och professor i arkitektur vid KTH i Stockholm, har i hög grad satt sin prägel på det modernistiska Stockholm och står bakom karaktäristiska byggnadsverk som Kulturhuset
vid Sergels torg (1966), Riksbankshuset vid Brunkebergstorg (1970 ) samt flera T-banestationer som t ex Gubbängen, Åkeshov, Hökarängen och Blackeberg.

Intendent Johan Örn, fil. Dr och arkitekturhistoriker, visar Celsingarkivet …

Fortsätt läsa »

Aktuella yttranden

Yttranden i frågor som rör bevarande och utveckling av Stockholms kultur- och skönhetsvärden  är ett viktigt led i samfundets opinionsarbete. Här finner du Samfundets senaste yttranden.

 

Nobelcenter på Blasieholmen 151124

Östra Hagastaden 151120

Sperlingens Backe 151119

Lilla Gasverket 151111

Markanvisningspolicy 2015 151026

Tunnelbana Nacka Söderort 151023

Fortsätt läsa »

Nu har årsboken kommit!

Gamla Stan blir allt populärare som besöksmål. Turisterna strömmar till och det är attraktivt att bo här. Annorlunda var det förr. Då var Gamla Stan en stadsdel som ”fint folk” undvek. Men detta historiska centrum från 1200-talet har flera gånger varit nära att förstöras – av rivningar, förtätningar, vattenskador, bränder … Många har under …

Fortsätt läsa »

Rådhuset 100 år! FULLT

Stockholms Rådhus (arkitekt Carl Westman) är en imponerande anläggning med sin monumentala arkitektur i konsekvent genomförd nationalromantisk vasastil av hög klass. Det är både exteriört samt interiört välbevarat och präglas både i materialval och utsmyckning av dåtidens krav på äkthet. Rådhuset invigdes hösten 1915, och blev byggnadsminne 1993.

Henrik Lagergren, domare vid Stockholms tingsrätt, …

Fortsätt läsa »